The Wheel of Fortune Tarot Card Spread - Een Tarot Spread om mee te bewegen met de cycli

Samenvatting van de betekenis van de Tarotkaart van het Rad van Fortuin

Nadat de Dwaas een meer gecentreerd zelfgevoel heeft ontwikkeld, zijn ze klaar om weer de wereld in te stappen. Maar ze zijn niet voorbereid op de chaotische aard van verandering en hoe snel de wereld om hen heen verandert. Ze komen in het reine met het idee dat niet alles in de wereld onder hun controle kan zijn; dat het leven vaak een combinatie is van vrije wil, geluk en het onveranderlijke tijdsverloop. Hier moeten ze leren bestaan ​​tussen de kruising van deze dingen.

Licht : Cycli, verandering, kans, geluk
Schaduw : Lot, lot, herhaling, herhaling.

Lees voor meer informatie het volledige Rad van Fortuin tarotkaart betekenis.

Over deze Rad van Fortuin Tarotkaart Spread

We baseren deze spreiding op de seizoenen, die toevallig een passend voorbeeld zijn van cycli die net zo onvermijdelijk zijn als de tijd. Door de seizoenen te observeren, leren we dat er tijden zijn om vooruit te gaan, en tijden om een ​​stap terug te doen, te handelen en terug te trekken. In harmonie leven met deze macrokosmische verschuivingen leert ons de wijsheid om onze energie niet te verspillen als onze uiterlijke omgeving niet is afgestemd op onze wensen; dat zou een Sisyphean-taak zijn.

Net zoals er seizoenen zijn, zijn er ook andere cycli in het leven; en onwetend zijn over hen ten gunste van oneindige lineaire vooruitgang leidt vaak tot ellende. Deze spreiding is bedoeld om u te helpen de cycli om u heen te zien.


Wanneer deze Tarot-spread te gebruiken?

  • Wanneer je de gebeurtenissen in je leven vanuit een breder perspectief moet bekijken.
  • Als een overzicht van het afgelopen jaar en de veranderingen in het leven die sindsdien hebben plaatsgevonden.

Het Rad van Fortuin Tarotkaart Spread

The Wheel of Fortune Tarot Card Spread - Een Tarot Spread om mee te bewegen met de cycli

  1. Zelf - Wat is uw huidige staat?
  2. Omgeving - Hoe is de wereld om je heen? Hoe beïnvloeden ze jou en je keuzes?
  3. Winter - Dit is een tijd van rust, van het verzamelen van energie. Waar neem je nu even pauze van? Wat wacht op vernieuwing?
  4. Lente - Dit is een tijd van groei. Wat in je leven begint net vruchten af ​​te werpen? Wat komt er in een stroomversnelling?
  5. Zomer - Dit is een tijd van overvloed, wanneer alles op zijn hoogtepunt is. Wat in jouw leven staat op dit moment in volle bloei? Wat kun je waarderen, vieren en dankbaar voor zijn?
  6. Val - Dit is een tijd van verlies, van voorbijgaan en verder gaan. Wat in je leven gaat er nu weg? Welke spullen zijn niet meer nodig?

Een opmerking over de reis van de dwaas Tarot Spreads: Dit maakt deel uit van een reeks van tarot spreads geïnspireerd door de lessen van The Fool's Journey, vertegenwoordigd door de grote arcana van de tarot. Omdat elke grote arcana-kaart een fase in iemands levensreis, een les of een archetype belichaamt, kunnen we ze gebruiken als de basis om momenten van onze eigen persoonlijke reizen te verkennen. Het zijn toevallig ook geweldige manieren om de betekenissen van elk van deze tarotkaarten op een heel persoonlijke manier te verkennen.