Maslow's hiërarchie van behoeften - een tarotspread van 5 kaarten

Wat is de behoeftehiërarchie van Maslow?

De behoeftehiërarchie van Maslow is een van de meest bekende theorieën in de psychologie met betrekking tot menselijk gedrag en wat onze acties motiveert. Het concept werd voor het eerst bedacht in een artikel uit 1943 genaamd 'Een theorie over menselijke motivatie'.

Deze theorie, genoemd naar zijn schepper, Abraham Maslow, richt zich op het idee dat mensen bepaalde behoeften in hun leven hebben en dat deze behoeften kunnen worden georganiseerd in een hiërarchie op basis van hoe primitief of geavanceerd deze behoeften zijn, waarbij hogere behoeften slechts één keer relevant worden. er wordt voorzien in lagere en meer basisbehoeften.

Meestal wordt deze hiërarchie gezien als een piramide met vijf afzonderlijke niveaus (één niveau voor elke behoefte).


Waarom een ​​5-kaart tarot verspreid over de hiërarchie van behoeften?

Als je op mij lijkt, ben je misschien iemand die moeite heeft om je behoeften te uiten en over te brengen, of je plaatst misschien consequent de behoeften van anderen boven die van jezelf. Je hebt dit misschien geleerd als een coping-mechanisme tijdens het opgroeien; en als een gewoonte die je in je kindertijd hebt opgepikt, kan het buitengewoon moeilijk zijn om los te laten. Als je regelmatig je eigen behoeften negeert, kan dat echt schadelijk zijn voor zowel je eigen zelfgevoel als je relaties.

Ik voelde me soms verontwaardigd en boos omdat er niet aan mijn behoeften werd voldaan, meestal omdat ik niet in staat of te bang was om ze te uiten. Ik heb er soms nog steeds moeite mee; bang zijn dat de persoon van wie ik iets nodig heb op de een of andere manier wraak zal nemen. Sterker nog, ik werd op een gegeven moment zo slecht in het uiten van mijn behoeften, en duwde ze constant in mijn achterhoofd dat ik het moeilijk vond om zelfs maardetecterenhen. Leren om mijn behoeften te uiten werd een groot deel van het leren functioneren.


De vijf delen van Maslows behoeftehiërarchie

Zoals eerder vermeld, zijn er vijf niveaus voor de hiërarchie van behoeften die Maslow voorstelt (waarbij die vijf niveaus ook nog verder worden geclassificeerd als basisbehoeften, psychologische behoeften en zelfvervullingsbehoeften). Deze vijf behoeftenniveaus zijn als volgt (in oplopende volgorde, van de onderkant van de piramide naar de top): 1. Fysiologisch: Dit deel van de hiërarchie heeft betrekking op de fysieke behoeften van een persoon; inclusief de behoefte aan lucht om te ademen, de behoefte aan water en andere vloeistoffen om gehydrateerd te blijven, de behoefte aan slaap om goed uitgerust en functioneel te blijven, voedsel om energiek te blijven, warmte om je fysieke lichaam gezond te houden, enzovoort. Dit niveau van de hiërarchie is de basis van de piramide en valt onder de classificatie van 'basisbehoeften'.
 2. Veiligheid: Dit is het deel van de hiërarchie dat verwijst naar de behoefte van een persoon aan onderdak (zoals een huis, of op zijn minst ergens om te rusten) en stabiliteit. Dit niveau omvat ook zaken als de beschikbaarheid en zekerheid van hulpbronnen (omdat een gevoel van veiligheid afhangt van de wetenschap dat je genoeg voedsel en water hebt om jezelf te onderhouden), werkgelegenheidsstabiliteit (omdat je je niet financieel zeker zult voelen zonder een constante bron van inkomen), het welzijn van het gezin, enzovoort. Het veiligheidsniveau van de hiërarchie valt ook onder de classificatie van 'basisbehoeften'.
 3. Liefde en verbondenheid: Dit niveau van de hiërarchie valt onder de classificatie van 'psychologische behoeften'. Het heeft betrekking op een persoon die het gevoel moet hebben dat hij erbij hoort en geliefd is. Dit kan verwijzen naar de familiale connecties van een persoon, maar ook naar vriendschappen en romantische connecties.
 4. Achting: Dit valt ook onder de noemer “psychologische behoeften”. Deze behoefte verwijst naar de behoefte van een persoon aan erkenning, respect en erkenning, evenals de algemene wens om dingen te bereiken en die prestaties te laten erkennen en waarderen.
 5. Zelfactualisatie: Het laatste niveau van Maslow's hiërarchie van behoeften, deze behoefte wordt geclassificeerd als een behoefte aan zelfvervulling en verwijst naar de behoefte van een persoon om zijn volledige potentieel te bereiken. Dit houdt in dat je voldoening en voldoening haalt uit creatieve inspanningen en andere activiteiten die je leven kunnen verrijken. In wezen legt dit niveau van de hiërarchie de nadruk op persoonlijke groei.

Gebruik van de 5-kaart Tarot Spread op de hiërarchie van behoeften

Deze tarot-spread van 5 kaarten is gemaakt als een manier om in te checken op mijn eigen behoeften. Tarot is een van mijn persoonlijke methoden van zelfzorg en is een dagelijks ritueel in mijn leven geworden. Het was alleen maar logisch dat deze verspreiding uiteindelijk langs de weg zou verschijnen. Omwille van de ruimte en het beeld vertegenwoordigt de onderkant van de driehoek de 'basisbehoeften', terwijl de middelste laag de 'psychologische behoeften' vertegenwoordigt en de bovenste enkele kaart de behoefte aan zelfverwezenlijking.


Een tarot van 5 kaarten verspreid over de behoeftenhiërarchie van Maslow

De spread zelf is eenvoudig genoeg. Elke kaart vertegenwoordigt een van de niveaus van Maslow's hiërarchie van behoeften en kan al het volgende vertegenwoordigen. Laat je intuïtie de verbindingen maken tussen de kaart en de stelling.

 • De specifieke aard van de behoefte (een pentagramkaart in de veiligheidspositie kan uw gevoelens van veiligheid rond geld aangeven).
 • Hoe je je voelt over de behoefte?
 • Hoe wordt wel of niet in de behoefte voorzien?
 • Of je nu de behoefte uitspreekt.

Als u liever individuele vragen heeft, hebben we deze opgenomen in de onderstaande spreidingsdetails.


 1. fysiologisch - Hoe staat het met mijn gezondheid? Waar moet ik voor zorgen om mijn potentieel elders te ontsluiten?
 2. Veiligheid - Hoe voel ik me over mijn gevoel van veiligheid en stabiliteit? Hoe is mijn relatie met financiën?
 3. Liefde en erbij horen - Bij wie of waar vind ik liefde en zorg? Hoe kan ik de liefde en verbondenheid creëren die ik nodig heb?
 4. Achting - Waarom verdien ik bewondering? Wat is mijn beste kwaliteit en vaardigheid?
 5. Zelfactualisatie - Wat is mijn ware doel? Wat zal me helpen mijn ware doel te vinden of te bereiken?

Tarot met 5 kaarten verspreid over de behoeftenhiërarchie van Maslow - diagram

Tarot met 5 kaarten verspreid over de behoeftenhiërarchie van Maslow - diagram