Mars Trine Mars Synastry: relaties en vriendschappen uitgelegd

Mars Driehoek Mars Synastry


Wanneer Mars driehoek Mars in synastrie is, zal de relatie gebaseerd zijn op activiteit, althans gedeeltelijk.

Net als alle planeten heeft Mars veel verschillende functies. Een van de functies is om ons in beweging te krijgen. Een andere is om ons te helpen woede en frustratie te uiten.


De driehoek is het mooiste aspect dat twee planeten kunnen hebben. Het duidt op natuurlijke harmonie.

Dit aspect bevordert teamwork.

Inhoudsopgave  • 1 Mars Driehoek Mars in Synastry
  • 2 Man's Mars Trine Vrouw's Mars-relatie
  • 3 Mars Drie Mars in vriendschap
  • 4 Hoe weet je of Mars Drie Mars is in Synastry

Mars Driehoek Mars in Synastry

In synastrie is Mars driehoek Mars een geweldig aspect om in elke relatie te hebben.


Dit aspect brengt de beste eigenschappen van Mars naar voren, namelijk het vermogen tot moed, hard werken en het vermogen om dingen voor elkaar te krijgen.

Het verzacht ook de moeilijkere eigenschappen van deze planeet, namelijk vluchtigheid en strijdlust.


Deze twee zullen harmonieus zijn als ze dingen samen doen.

Ze kunnen van tijd tot tijd vechten, maar ze kunnen dit doen op een manier die ze samenbrengt in plaats van ze uit elkaar trekt.

Geen enkel aspect werkt in een vacuüm. In de meeste relaties zitten er veel aspecten tussen hun diagrammen.

Nauwe relaties hebben vaak een gecompliceerde combinatie van harmonieuze en moeilijke aspecten tussen hen.


Mars driehoek Mars is een kracht in de relatie die twee mensen een kans geeft als ze onder invloed zijn van de moeilijkere aspecten in hun kaarten.

Ze kunnen elk conflict doorstaan ​​als ze een activiteit vinden om samen te doen. Dit zal een goed gevoel tussen hen geven en hen afleiden van eventuele problemen die ze hebben.

Alle aspecten vinden plaats in specifieke huizen in elkaars grafieken, waaruit blijkt op welke levensgebieden ze de grootste impact hebben.

Zie voor informatie over het effect van Mars op basis van zijn huispositie:

Mars in Huizen Synastry Betekenissen: 1e tot en met 12e Huis

Man Mars Trine Vrouw Mars relatie

Mars driehoek Mars is een geweldig aspect om te hebben in de synastrie tussen een man en een vrouw.

In de vroege fasen van een relatie zullen ze veel dingen samen doen. De beste datums zijn die met activiteiten.

Ze zullen zich energiek voelen in elkaars aanwezigheid en over het algemeen zullen ze samen plezier kunnen hebben.

Naarmate de relatie vordert, zal dit aspect steeds nuttiger worden

Terwijl ze samen werken aan het opbouwen van hun leven, zal Mars driehoek Mars hen helpen samen te werken als een team.

Ze zullen intuïtief en instinctief begrijpen hoe elkaar werken, in de mate dat ze telepathie lijken te hebben bij het uitvoeren van projecten.

Dit aspect op zichzelf bevordert niet noodzakelijkerwijs een gelukkige en gezonde relatie. Aan de andere kant kan het een lange weg gaan naar het compenseren van moeilijkere aspecten tussen het paar.

Naast het vinden van raakvlakken met elkaar door activiteit, zal dit aspect hen helpen bij het oplossen van mogelijke problemen.

Ze zullen hun woede op complementaire manieren uiten, wat de algehele vluchtigheid tussen hen aanzienlijk zal verminderen.

Als ze ruzie maken, zullen hun gevechten productief zijn en kunnen ze hun problemen oplossen. Dit zal vooral het geval zijn als er onderling ook sterke Mercurius-contacten zijn.

Mars driehoek Mars kan ook seksuele chemie in de relatie brengen, vooral als er ook sterke Venus-contacten bij betrokken zijn.

Mars Drie Mars in vriendschap

Mars driehoek Mars is ook een geweldig aspect om te hebben in synastrie tussen twee vrienden.

Net als in een romantische relatie, zal deze vriendschap gebaseerd zijn op actie en activiteit. Ze zullen dingen samen doen.

Vrienden met Mars driehoek Mars zullen elkaar ook moed geven en elkaar helpen om dingen te doen die moeilijk of eng zijn.

De verbinding die door dit aspect wordt geproduceerd, is niet 'warm en wazig'. Het veroorzaakt echter een krachtige kameraadschap tussen twee mensen.

Dit is een goede verbinding om te vinden bij vrienden die ook collega's zijn. Ze zullen uitstekend samenwerken en een diep respect voor elkaar ontwikkelen.

Hoewel dit misschien geen vrienden zijn die genegenheid zullen tonen, zullen het wel vrienden zijn die elkaar hun leven kunnen toevertrouwen.

Aan de andere kant zijn ze misschien niet in staat om elkaar het beste advies te geven als het gaat om andere mensen of hun interpersoonlijke relaties.

Ze hebben de neiging om op dezelfde manier boos te worden over dezelfde dingen, dus het kan voor hen moeilijk zijn om elkaar perspectief te bieden. In plaats daarvan zullen ze de neiging hebben elkaar op te hitsen.

Hoe weet je of Mars Drie Mars is in Synastry

Driehoeken zijn aspecten die zijn gebaseerd op de elementen Vuur, Aarde, Lucht en Water. Als twee mensen Mars in hetzelfde element hebben, zullen er hints van dit aspect zijn in de synastrie tussen hen.

Hieronder ziet u een afbeelding met de tekens die in een driehoek met elkaar zijn verbonden:

Aarde-, lucht-, water- en vuurdriehoeken per sterrenbeeld in Synastry

Een driehoek is exact wanneer twee planeten in dezelfde mate in een teken van hetzelfde element staan. Mars heeft een bol of een toegestane foutmarge van zeven graden.

Als Mars binnen zeven graden in de juiste tekens staat, zal het aspect van volledige sterkte zijn.

Het is mogelijk dat Mars zich binnen een bol bevindt van tekens die niet van hetzelfde element zijn.

Dit kan gebeuren wanneer de Mars van een persoon zich in de late graden van het ene teken bevindt en de andere in de vroege graden van een ander teken.

Dit staat bekend als een 'kruistekenaspect' en is veel zwakker dan een aspect dat voorkomt in de juiste tekens.

In het geval van Mars driehoek Mars, zullen mensen verrast zijn hoe goed ze samenwerken. Ze zouden elkaar eigenlijk moeten irriteren, maar om de een of andere reden doen ze dat niet.

Gevolgtrekking

Mars driehoek Mars is een uitstekend aspect om in elk type relatie te hebben. Het geeft aan dat twee mensen goed samenwerken.

Dit aspect zal mensen helpen zich te binden door activiteit. Ze vinden het leuk om dingen samen te doen.

Mars driehoek Mars zal ook helpen om de vluchtigheid in andere delen van de kaart te verminderen. Ze begrijpen instinctief hoe ze conflicten tussen hen op een productieve manier kunnen oplossen.