Mars Opposite Mars Synastry: Relationships and Friendships Explained

Mars Tegenover Mars Synastry


Mars tegenover Mars is een ingewikkeld aspect in synastrie.

Mars bepaalt hoe we ons laten gelden en hoe we streven naar wat we willen. Deze planeet kan zowel chemie als vluchtigheid in relaties genereren.


Een oppositie is een moeilijk aspect. Traditioneel wordt het gezien als de moeilijkste.

Aan de andere kant speelt het een speciale rol in relaties. Het bevordert het evenwicht en is het aspect dat het meest nauw samenhangt met partnerschappen.

Inhoudsopgave  • 1 Mars Tegenover Mars in Synastry
  • 2 Man's Mars Opposite Woman's Mars-relatie
  • 3 Mars Tegenover Mars in vriendschap
  • 4 Hoe weet u of Mars tegenover Mars staat in Synastry

Mars Tegenover Mars in Synastry

Wanneer Mars in synastrie tegenover Mars staat, benaderen twee mensen zichzelf en ondernemen ze op heel verschillende manieren actie.


Aan de andere kant zijn ze niet zo verschillend dat ze elkaar niet kunnen begrijpen.

Dit kan ervoor zorgen dat de twee vechten, maar het kan er ook voor zorgen dat ze een heel goed team worden. Veel zal afhangen van de betrokken borden.


Ongeveer de helft van de tijd zal de Mars van een persoon erg sterk zijn en zal de Mars van de ander verzwakt zijn.

Dit zal gebeuren tussen Ram en Weegschaal, Schorpioen en Stier, en Steenbok en Kreeft.

In deze gevallen zal de persoon wiens Mars in het eerste teken staat, de neiging hebben om heel direct te zijn, vooral als hij boos is.

De andere persoon zal een meer indirecte benadering volgen en zal vatbaar zijn voor manipulatief of passief-agressief gedrag.


Dit zal de ander nog meer boos maken, wat leidt tot een vicieuze cirkel. In deze gevallen kan dit aspect nogal vluchtig zijn.

Als ze met elkaar willen opschieten, moeten ze elkaar leren begrijpen en compromissen sluiten.

De persoon wiens Mars sterk is, zal moeten leren zich soms terug te trekken, en de persoon wiens Mars verzwakt is, zal moeten oefenen om directer en openhartiger te zijn.

Wanneer Mars tegenover Mars gebeurt in de andere mogelijke tekens, is deze planeet in beide grafieken van relatief gelijke sterkte.

In dit geval zal dit aspect de neiging hebben om evenwicht te brengen en zullen ze goed kunnen samenwerken. Ze vullen elkaar aan.

Voor meer informatie over hoe dit aspect zich zal manifesteren, kun je kijken naar de plaatsing van Mars in elkaars kaarten.

Zien:

Mars in Huizen Synastry Betekenissen: 1e tot en met 12e Huis

Man's Mars tegenover Vrouw's Mars-relatie

Hoewel Mars tegenover Mars een moeilijk aspect kan zijn in een romantische relatie, kan het ook enkele voordelen opleveren.

De moeilijkste situatie is als het valt in de bovengenoemde tekens waarin de Mars van de ene persoon sterk is en die van de ander verzwakt.

In dit geval is het beter als de Mars van de vrouw in een van de sterke tekens staat, Ram, Schorpioen of Steenbok, en de man in Weegschaal, Stier of Kreeft.

Vrouwelijke energie zal haar Mars temperen en mannelijke energie zal de zijne versterken.

Als het andersom is, zullen ze de neiging hebben om deel te nemen aan een stereotiepe 'Battle of the Sexes'.

Bewustwording van dit aspect zal een grote bijdrage leveren aan het verlichten van dit soort problemen.

Als Mars in hun grafieken relatief even sterk is, kan dit aspect heel nuttig zijn, vooral wanneer de relatie serieuzer wordt.

Als ze samenwonen of trouwen, zal Mars tegenover Mars hen helpen een taakverdeling uit te werken die voor hen beiden bevredigend zal zijn.

Ze zullen allebei duidelijke sterke en zwakke punten hebben als het gaat om het uitvoeren van taken, dus ze zullen van nature aangetrokken worden tot wat ze het beste kunnen.

Mars Tegenover Mars in vriendschap

Mars tegenover Mars is nuttiger dan schadelijk in vriendschapssynastrie.

Over het algemeen brengen vrienden niet zoveel tijd met elkaar door als romantische partners.

Hierdoor is het veel gemakkelijker om de problemen te vermijden die dit aspect met zich mee kan brengen, zelfs als het in tekens valt waarin Mars ongelijke kracht heeft.

Ze kunnen situaties vermijden die de negatieve eigenschappen van Mars in elkaars hitlijsten triggeren op een manier die een romantisch stel niet kan.

Dit maakt het gemakkelijker voor hen om te profiteren van de positieve eigenschappen van dit aspect.

Over het algemeen zullen ze een goed team vormen als ze samen projecten proberen af ​​te ronden. Ze zullen elkaar aanvullen en in evenwicht houden.

Ze zullen elkaar ook goed kunnen adviseren, vooral als een van hen ergens boos over is.

Dit aspect stelt hen in staat elkaar perspectief te geven.

Dit perspectief zal hen beiden helpen om de ander te laten weten wanneer het tijd is om voor zichzelf op te komen en wanneer het tijd is om dingen los te laten.

Hoe weet u of Mars tegenover Mars staat in Synastry?

Elk teken heeft een ander teken dat het tegenovergestelde is.

De onderstaande afbeelding toont de tegenovergestelde paren van de dierenriem:

Opposites by Zodiac Sign in Synastry

Als twee mensen hun Mars hebben in de tekens die tegenover elkaar staan, zullen ze de invloed van dit aspect voelen.

Dit aspect zal het krachtigst zijn als de planeten zich binnen een bol of binnen de toegestane foutmarge bevinden. De bol voor Mars is zeven graden.

Zelfs binnen deze bol zal dit aspect sterker zijn naarmate het geleidelijk dichterbij komt.

Het is mogelijk dat mensen Mars binnen zeven graden van oppositie hebben ten opzichte van tekens die niet tegenover elkaar staan.

Dit gebeurt wanneer de Mars van een persoon zich in de late graden van een teken bevindt en de Mars van de ander in de vroege graden.

In dit geval is de oppositie er, maar deze is zwak.

De mensen zullen meer een band met elkaar voelen dan ze normaal zouden verwachten. Deze verbinding wordt gemengd.

Ze zullen elkaar op verrassende manieren irriteren en begrijpen.

Gevolgtrekking

In synastrie geeft Mars tegenover Mars gemengde resultaten.

Het is het moeilijkst als het voorkomt tussen de volgende tekenparen:

  • Ram en Weegschaal
  • Schorpioen en Stier
  • Steenbok en Kreeft

In deze gevallen is er sprake van een onbalans omdat de ene persoon direct en assertief is en de ander indirect en conflicten vermijdt.

Bij de andere mogelijke tekenparen brengt dit aspect balans en helpt het hen goed teamwerk te ontwikkelen.

In alle gevallen is dit aspect gemakkelijker in vriendschappen dan in romantische stellen.