Justice Tarot Card Betekenis rechtop en omgekeerd

De Justice Tarot-kaart heeft een aantal betekenissen, maar bovenal vertegenwoordigt het een fascinerend beeld van gerechtigheid. Dit concept is gemakkelijk te interpreteren omdat het in alle culturen voorkomt. Ontbreekt de waarheid in uw leven? In dit artikel zullen we u alle betekenissen van de gerechtigheid leren, zodat u de precieze reden kunt interpreteren waarom deze dame u is komen bezoeken. We zullen de symboliek van deze kaart bekijken in de Rider-Waite-stapel. We zullen ook uitleggen wat het betekent bij het lezen wanneer het rechtop staat en wanneer het omgekeerd is.


De gerechtigheid symboliseert de rede ten dienste van de hemel en de mensheid. Voor mensen is het een instrument van wraak en bescherming. Het is niet alleen een kwestie van een individueel gevoel van eerlijkheid, maar het zit diep verweven in het weefsel van de kosmos zelf. Het is nauw verbonden met het concept van karma. De reden dat zowel de positieve als de negatieve aspecten optreden, is dat de weegschaal altijd in evenwicht moet zijn.

De betekenis van de Justice Tarot Card

Inhoudsopgave


  • 1 Justice Tarot Card Betekenis
    • 1.1 Gerechtigheid in rechtopstaande positie
    • 1.2 Gerechtigheid in de omgekeerde positie
  • 2 De lessen van de gerechtigheid
    • 2.1 Tijd om opnieuw te evalueren: je krijgt wat je geeft
  • 3 De beeldspraak en symboliek van de gerechtigheid
  • 4 Wat het betekent in termen van numerologie

Justitie Tarot Card Betekenis

Als de Justice Tarot-kaart in een spread verschijnt en je hebt vriendelijk en eerlijk jegens anderen gehandeld, dan is dat een positief teken. Dit geldt met name als u het slachtoffer bent geworden. Het duidt over het algemeen op een positief resultaat.

De aard ervan hangt echter af van uw eigen recente gedrag. Als je oneerlijk, beledigend en immoreel bent geweest in je daden, is de tijd gekomen om een ​​diepgaande verandering in je leven aan te brengen, of anders ...

In deze gevallen is deze kaart op zijn best een waarschuwing aan de onrechtvaardigen dat ze hun manier van doen moeten veranderen, anders krijgen ze wat ze verdienen. In het ergste geval betekent dit dat het nu te laat is. Het kan je ook vertellen dat het tijd is om balans te zoeken in je spirituele en economische leven.Kortom, het vertegenwoordigt gerechtigheid, waarheid en wet. Als resultaat geeft de kaart aan dat de eerlijkste beslissing is genomen. U bent ter verantwoording geroepen voor uw daden en u zult dienovereenkomstig worden beoordeeld.


Houd er rekening mee dat de weegschaal in balans is. Daarom geeft het uiterlijk aan dat wat er met je gebeurt op dit moment van je leven het gevolg is van de beslissingen die je in het verleden hebt genomen.

Gerechtigheid in de rechtopstaande positie

Gewoon in de rechtopstaande positie
Rechte Justitie Tarot Card

De betekenis van de rechtvaardigheidstarotkaart in rechtopstaande positie is dat u moet nadenken over uw levensbeslissingen en hun gevolgen. Dit geldt niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de lange termijn.


Volgens haar moet je de verantwoordelijkheid nemen voor je daden en de consequenties van je beslissingen accepteren. In sommige gevallen is het echter een oproep tot actie. Misschien valt uw baas u lastig, steelt uw werknemer van u of bedriegt uw man. Het is misschien tijd om dingen op te lossen, hulp te zoeken of versterking te roepen. Misschien moet u voor uzelf gerechtigheid zoeken.

In de Tarot betekent gerechtigheid het zoeken naar waarheid, eerlijkheid en vriendelijkheid. Eerlijkheid is een deugd die u ertoe kan brengen universele wetten te begrijpen en in contact te komen met uw Innerlijke Licht. Eerlijkheid is een weerspiegeling van de harmonie van de kosmos.

Deze kaart kan ook een tijdstip aangeven waarop u een beslissing moet nemen. Iets in je leven heeft aandacht, bemiddeling of een oplossing nodig.

Als u een eerlijk resultaat nastreeft in juridische zaken, zoals een scheiding, contractonderhandelingen of rechtszaken, staat zij aan uw zijde. Als je bedrieglijk hebt gehandeld, of als de waarheid nog niet naar buiten is gekomen, moet je er natuurlijk rekening mee houden dat gerechtigheid zal zegevieren en dat je de verantwoordelijkheid voor je daden moet nemen.


Het is belangrijk op te merken dat Justitie ertussenin valt De gehangene en het Rad van Fortuin . Alle drie deze kaarten geven aan dat er iets in je leven nodig is en gaat veranderen.

Gerechtigheid in de omgekeerde positie

Justitie keerde positie om
Tarotkaart omgekeerde gerechtigheid (omgekeerd)

Zelfs als deze kaart wordt omgekeerd, blijft de wet de hoofdrolspeler. In dit geval zullen de resultaten echter niet geruststellend zijn. Anticipeer op juridische complicaties, controverses, confrontaties, ernstige geschillen of ongerechtigheden begaan tegen anderen. Wanneer je in het gezelschap bent van bijzonder negatieve kaarten, kan het zelfs gevangenis betekenen.

U wordt geconfronteerd met de gevolgen van een verkeerde beslissing, of u onderwerpt zich terwijl u dat niet zou moeten doen. Daarom kunnen de oordelen die op u van toepassing zijn, helemaal verkeerd zijn, de beschuldigingen vals, of de veroordeling oneerlijk of slechts gedeeltelijk verdiend.

Gebrek aan bereidheid om de diepere betekenis te begrijpen van waarom een ​​gebeurtenis heeft plaatsgevonden, is een van de mogelijke boodschappen. U moet uw deelname aan de realiteit die u voor uzelf heeft gecreëerd, begrijpen. Stop met anderen de schuld te geven van uw fouten.

Zoals we kunnen zien, is de betekenis van deze kaart kort maar zeer nauwkeurig. Ze dwingt ons om na te denken om te begrijpen welk facet van ons leven gerechtigheid, oordeel en waarheid vereist.

Als video's jouw ding zijn, bekijk dan deze prachtige video van Maddeline van Contemporary Tarot voor meer informatie over de betekenis van deze kaart.

Lees verder om dieper in te gaan op de betekenis van deze fascinerende kaart.

De lessen van de gerechtigheid

Onszelf in de rechtszaal vinden is altijd een intimiderende ervaring. We moeten echter niet vergeten dat Justitie niet alleen schuldige criminelen en dieven veroordeelt, maar ook de onschuldigen beschermt.

Gerechtigheid is voor het goede en straf voor de goddelozen. Ieder mens zal oogsten wat hij heeft gezaaid; iedereen krijgt wat ze verdienen. Wat de uitkomst van het spel ook is, het zal eerlijk zijn.

Tijd om opnieuw te evalueren: je krijgt wat je geeft

Mededogen en bescherming voor de onschuldigen weerspiegelen dat gerechtigheid neutraal is. Dit kan op meerdere manieren worden begrepen, omdat de straffen en beloningen worden bepaald door de acties van elke persoon. Ze kunnen van geval tot geval worden geïnterpreteerd.

De onberouwvolle crimineel zal worden gefrustreerd door de minste straf. Dit komt doordat er een macht over hem is die me dwingt anderen niet langer pijn te doen. Maar voor de berouwvolle misdadiger zullen alle straffen ter wereld, de donkerste gevangeniscel, de sterkste straf, verbleken voor de straf die door zijn eigen geweten wordt opgelegd.

Alles wat met gerechtigheid te maken heeft, is een sociale noodzaak: het is begrip, de toepassing ervan en de vervolging. Onze visie op gerechtigheid is niet alleen te danken aan sociale normen die we van kinds af aan hebben geleerd, maar het is diep in ons hart verankerd. Dit is de reden dat we onszelf soms vragen stellen als het leven onrechtvaardig lijkt. Als ik een eervolle, hardwerkende persoon ben, waarom zit ik dan altijd in de problemen? Waarom is deze situatie zo oneerlijk? Waarom lijkt iedereen te gedijen behalve ik?

Deze kaart verwijst naar al die dingen die we als vanzelfsprekend hebben beschouwd. Het is alleen mogelijk als we geven wat we verwachten te ontvangen.

Op deze manier suggereert het verschillende antwoorden op onze vragen. Als het je lukt om de weegschaal in evenwicht te brengen, heb je gerechtigheid gevonden. Als u zich voldoende heeft ingespannen om uw doelen te bereiken, kunt u er zeker van zijn dat de beloning voor al uw harde werk zal komen, maar alleen als de tijd rijp is.

The Justice Imagery en symboliek

De Justice Tarot-kaart toont de figuur van een vrouw die op een stoel zit. Ze is gewikkeld in een rode mantel en ze houdt een zwaard in haar rechterhand en een weegschaal in haar linkerhand. De vrouw draagt ​​ook een kroon met een klein vierkant ornament. Dit sieraad vertegenwoordigt haar vermogen om iedereen gelijk te behandelen en aan iedereen te geven wat ze verdienen. Dit komt doordat alle zijden van een vierkant gelijk zijn.

Er is nog een vierkant dat de cape op haar borst knoopt. Dit geeft aan dat de rede de overhand moet krijgen op gevoelens, wil men eerlijk zijn. Het tweesnijdende zwaard snijdt in beide richtingen en zal door alle misleiding heen snijden en onpartijdig zijn. Het feit dat het zwaard in haar rechterhand is, toont aan dat denken en logica nodig zijn om zonder vooringenomenheid gerechtigheid te verlenen.

De balans in haar linkerhand, de intuïtieve kant, laat zien dat gerechtigheid niet alleen afhangt van logica. We moeten in evenwicht brengen wat goed is in de buitenwereld met wat goed is in onze innerlijke wereld.

Ze draagt ​​ook witte schoenen, wat ons leert dat gerechtigheid puur is. De witte schoenen vertegenwoordigen ook de spirituele gevolgen van onze acties. Gerechtigheid lijkt ons echter niet alleen te straffen. Haar aanwezigheid is neutraal. Ze zal iedereen geven wat ze verdienen, niet meer en niet minder.

De paarse stof op de achtergrond duidt op mededogen en royalty. Gerechtigheid gaat de adel te boven, want vroeg of laat moet iedereen voor haar knielen. De grijze pilaren zijn verbonden met die op The High Priestess en vertegenwoordigen de beperkingen van de fysieke wereld, evenals dualiteit.

Wat het betekent in termen van numerologie

De nummers van de Tarotkaarten hebben een diepe metafysische betekenis. Het aantal Justice in het Rider-Waite-deck is 11. 11 is een Master Number en wordt geassocieerd met idealisme en visionaire staten. Het getal 11 kan ook worden gezien als 1 + 1 = 2, en zoals we hebben gezien in De hogepriesteres Tarot-kaart , 2 is het aantal dualiteit. Al deze kwaliteiten zijn diep verweven met het concept van gerechtigheid.

In eerdere decks is de volgorde van deze kaart en De kracht werd omgekeerd , waardoor Gerechtigheid het nummer 8 krijgt. Het nummer 8 staat voor Oneindigheid, harmonie en de hemelse orde. Deze concepten passen ook bij Justice, en zowel 8 als 11 worden als correct beschouwd voor deze kaart.

Deze twee kaarten zijn ook met elkaar verbonden, samen met Matigheid , vertegenwoordigen ze de drie kardinale deugden die in de Tarot worden afgebeeld.

De reden dat de nummers werden verwisseld, was om de volgorde van de dierenriem beter te volgen. Kracht wordt geassocieerd met Leeuw en gerechtigheid wordt geassocieerd met Weegschaal. Omdat Leo voor Weegschaal komt in de dierenriem, werd het passend geacht om de volgorde van de kaarten in de stapel om te keren.

Bezoek onze Tarotcategorie voor gidsen voor elke Tarotkaart .

De Justice Tarot Card Betekenis Infographic

Rider-Waite-afbeeldingen gebruikt met toestemming van U.S. Games Systems, Inc., Stamford, CT c. 1971 door U.S. Games Systems.