The Garden Lenormand Card Betekenis en combinaties

The Garden Lenormand Betekenis Trefwoorden

 • Openbare aangelegenheden
 • Samenleving
 • Cultuur
 • Teamwerk
 • Roem
 • Sociale netwerken

De Tuin Lenormand-kaart Betekenis en interpretatie

De tuin in Lenormand wordt nauwkeuriger weergegeven door misschien een park; waar veel mensen uit de hele gemeenschap kunnen samenkomen. De tuin vertegenwoordigt alle dingen die in de publieke belangstelling staan ​​en relevant zijn voor een gemeenschap van mensen.

Als je de Tuinkaart in een Lenormand-lezing ziet, is dat een indicatie van openbare ruimtes, zowel fysieke als online. Het kan representeren wat er op televisie, radio, internet, de samenleving en cultuur in het algemeen is.

Afhankelijk van de omringende kaarten kan het de vrijgave van iets aan het publiek betekenen, of het nu iets tastbaars is zoals een boek, een product of een bedrijf - of zoiets als een huwelijksaankondiging, of een aankondiging van iemands waarden of verplichtingen.


Vragen om te stellen met The Garden

 • Wat is het culturele klimaat?
 • Waar houdt de samenleving zich op dit moment mee bezig?
 • Wat ben ik klaar om te onthullen?
 • Wat zal de publieke opinie zijn van mijn acties?

De Tuin Lenormand Combinaties

Gekoppelde kaart Gecombineerde betekenis
1. Ruitereen openbare aankondiging, nieuws van kennissen
2. Klavereen sociale kans, roem licht opvatten
3. Schip:cultuur ontdekken, vreemde culturen, een gelukkige ontdekking
4. Huisprivé versus openbaar, sociale tradities
5. Boomfrisse lucht, spa, tuin, gemeenschappelijke natuurprojecten
6. Wolkenmisleiding van het publiek, verwarring in het sociale leven
7. Slangom roem te verlangen, publieke kennis over iemands verlangens
8. Doodskistpublieke rouw, het verlaten van de publieke sfeer
9. Boeketeen openbare bijeenkomst, publieke reputatie
10. zeiseen einde aan publieke betrokkenheid, publiek einde
11. Zweepeen gewelddadige menigte, sociaal conflict, groepsagressie
12. Vogelsroddelen in het openbaar, een nerveuze sociale gelegenheid die angst veroorzaakt
13. Kindnieuwe sociale groep, onervarenheid in public relations
14. Voswantrouwen van het publiek, voorzichtigheid over de samenleving
15. Beereen sterke invloed op het publiek, publieke overheersing
16. Sterrendromen over roem, vertrouwen in de samenleving
17. Ooievaarpublieke transformatie, maatschappelijke verandering
18. Hondde menigte volgen, sociale steun
19. Torengezag over het publiek, een publieke organisatie
21. Bergobstakels in de samenleving, uitdagingen met gemeenschappen
22. Kruispuntvrijheid in sociale kringen, netwerken opent wegen
23. Muizeneen corrupte samenleving, een afnemende reputatie
24. Hartliefdevol sociaal netwerk, een medelevende gemeenschap
25. Belleneen publieke verbintenis, een gedeelde verbintenis
26. Boekpublieke kennis, lessen
27. Briefpublieke communicatie, gesprekken over cultuur
28. Maneen gemeenschap van mannen, een man in de publieke belangstelling
29. Vrouween gemeenschap van vrouwen, een vrouw in de publieke belangstelling
30. Lelieopenbare vertoning van intimiteit, een moralistische gemeenschap
31. zoopenbare viering, openbare lof, vreugde in gezelligheid
32. Maaneen openbare vertoning van emoties, sociale angst
33. Sleutelopenbaring over het publiek, een openbare ontdekking
34. Viswaarde van iemands publieke imago, gedeelde rijkdom van een gemeenschap
35. Ankergericht op publieke optredens, waar een gemeenschap zich op richt
36. Kruisroem is een last, lijden in het openbaar, culturele last

De Tuin Lenormand Correspondenties

 • Kaartsymbool: Schoppen Acht
 • Aantal: 20
 • Algemeen gevoel: positief
 • Planeet: Uranus
 • Dierenriem: Waterman
 • Timing: veel verschillende timings

The Garden Lenormand Betekenis Cheatsheet

The Garden Lenormand Combinations Cheat Sheet - Lenormand is een alternatief voor tarot voor cartomancy. Hield van mijn mystici, heksen, wicca

The Garden Lenormand Combinaties spiekbriefje