De hond Lenormand-kaart Betekenis en combinaties

The Dog Lenormand Betekenis Trefwoorden

 • Loyaliteit
 • Vriendschap
 • Een volger
 • Toewijding
 • Gehoorzaamheid
 • Steun

De hond Lenormand-kaart Betekenis en interpretatie

Als de naaste metgezel van de mensheid kan de Dog-kaart in een Lenormand-lezing meestal duiden op een diepe vriendschap op basis van loyaliteit en steun. Deze kaart kan de vorm hebben van een echte persoon met deze eigenschappen, of omringd zijn door een ondersteunend systeem, of vriendelijke daden in het algemeen. Liefdevolle steun kan soms ook omslaan in toewijding, waarbij iemand zijn volledige aandacht richt op het welzijn en geluk van een ander. De persoon in kwestie kan heel enthousiast zijn om te behagen, afhankelijk van de mening van iemand anders over hen voor hun eigen gevoel van eigenwaarde.

In andere gevallen kan het krijgen van de hond in een Lenormand-lezing ook iemand aangeven die gehoorzaam is, of een soort volgeling. Hoewel dit positief kan zijn, kan deze kaart soms ook wijzen op iemand die niet in staat is om voor zichzelf beslissingen te nemen en erop vertrouwt dat anderen keuzes voor hen maken.

Vragen om te stellen aan de hond

 • Wie in mijn leven heeft me vriendelijkheid getoond?
 • Hoe kan ik meer ondersteunend zijn?
 • Op welke gebieden in het leven kan ik leren minder een volger te zijn?
 • Worden mijn eigen verlangens voor iemand anders onderdrukt?

De Hond Lenormand Combinaties

Gekoppelde kaart Gecombineerde betekenis
1. Ruitereen bezoek van een vriend, nuttig nieuws
2. Klavereen luchthartige vriend, kans op vriendschap
3. Schip:ondersteuning tijdens het reizen, een reis gemaakt met een vriend
4. Huiseen familievriend, toewijding aan familie, toewijding aan traditie
5. Boomblijvende vriendschap, diepe verbinding, ziek huisdier
6. Wolkenverwarring over een vriend, verwarring over vriendschap, verwarring over loyaliteit
7. Slangom vriendschap te verlangen, een manipulatieve vriend
8. Doodskisteen vriend verliezen, loyaliteit verliezen, vrienden steunen tijdens rouw
9. Boeketwaardering voor vrienden, bewondering van vrienden
10. zeiseinde van een vriendschap, einde van loyaliteit
11. Zweepconflict met een vriend, gehoorzaam blijven ondanks misbruik
12. Vogelsnerveuze vriend, opgewonden vriend, roddels over vriend
13. Kindeen jeugdvriend, begin van een vriendschap, een loyaal en naïef persoon
14. Vosegoïstische vriend, achterdocht over loyaliteit, conflict tussen vriendschap en wantrouwen
15. Beeriemand overweldigen die passief is, een sterke vriend
16. Sterrenvertrouwen in vriendschap, vertrouwen in loyaliteit, wensen voor grote vriendschap
17. Ooievaartransformatie in vriendschap, een vriend maakt een transitie door
19. Torenongelijke vriendschap, loyaliteit aan autoriteit
20. Tuinde menigte volgen, sociale steun
21. Bergeen vriend die door uitdagingen gaat, obstakels voor vriendschap
22. Kruispunteen volger, keuze op basis van loyaliteit
23. Muizenrottende loyaliteit, rottende vriendschap, een valse vriend
24. Harteen medelevende vriendschap, een liefhebbende vriend
25. Bellengebonden door loyaliteit, een belofte aan een vriend
26. Boekkennis over vriend, goed opgeleide vriend
27. Briefcommunicatie over vriend, gesprek met vriend
28. Maneen mannelijke vriend, een toegewijde en loyale man
29. Vrouween vriendin, een toegewijde en loyale vrouw
30. Lelieseksuele relatie met vriend, een pure en loyale vriendschap
31. zoeen gelukkige vriendschap, vreugde vinden in een hechte vriendschap
32. Maanemotionele afhankelijkheid, emotionele vriendschap
33. Sleutelopenstaan ​​voor een vriend, een nieuwe ontdekking over een vriend
34. Visveel vrienden, waarde van vriendschap
35. Ankerstabiliteit en veiligheid met een vriendschap, sterke loyaliteit
36. Kruisvriendschap kan een last zijn, loyaliteit kan een last zijn, dogma volgen

De Hond Lenormand Correspondenties

 • Kaartsymbool: Hartentien
 • Aantal: 18
 • Algemeen gevoel: positief
 • Planeet: Uranus
 • Dierenriem: Waterman
 • Timing: Langdurig

The Dog Lenormand Betekenis Cheatsheet

The Dog - Lenormand-kaarten betekenissen spiekbriefje om te leren hoe je lenormand-kaarten gebruikt voor waarzeggerij


De Hond Lenormand Combinaties Cheatsheet