De betekenis en combinaties van de Lenormand-kaart voor kinderen

The Child Lenormand Betekenis Trefwoorden

 • Nieuwe beginnen
 • Kind
 • Kleuter
 • Toneelstuk
 • Onervarenheid
 • Onschuld
 • onvolwassenheid

De Lenormand-kaart voor kinderen Betekenis en interpretatie

Hoewel de Kind Lenormand-kaart kan verwijzen naar een echt kind, is het soms nuttiger om het in een lezing te zien als een indicatie van een nieuwe start, of iets dat nieuw is in iemands leven. Het kan de vorm aannemen van een nieuwe relatie, een nieuwe baan of een nieuwe manier van denken. Om precies te begrijpen waarnaar de kaart verwijst, moet je naar de omliggende kaarten kijken om erachter te komen.

Naast deze betekenis heeft de Lenormand-kaart voor kinderen ook de kenmerken van onschuld en naïviteit, evenals onervarenheid. Omdat je door een nieuw proces gaat, ben je misschien meer vertrouwend en opener, wat betekent dat je kwetsbaarder bent. Je maakt misschien vaker fouten dan anderen die dit eerder hebben meegemaakt. Je bent misschien ook speelser en nieuwsgieriger dan anderen, wat betekent dat je onschuld een frisse benadering kan brengen en nieuwe perspectieven kan openen die anderen misschien over het hoofd hebben gezien.

Vragen om aan het kind te stellen

 • Waar in het leven kan ik profiteren van opnieuw beginnen?
 • Ben ik te naïef?
 • Waar kan ik hulp vinden van iemand met meer ervaring?
 • Wat kan profiteren van mijn frisse kijk?

De Lenormand-combinaties voor kinderen

Gekoppelde kaart Gecombineerde betekenis
1. Ruitergeboortekaartje, bezoek van een kind
2. Klavereen gelukkige jeugd, nieuwe kans
3. Schip:onervarenheid in reizen, nieuwe reis, spelenderwijs ontdekken
4. Huiseen nieuw gezin, conflict tussen nieuw en vertrouwd, kind in gezin
5. Boomzwangerschap, gezondheidsprobleem bij kinderen, ziek kind
6. Wolkenverwarring door onervarenheid, groeiende verwarring
7. Slangonvolwassen verlangens, iemand die gemakkelijk te manipuleren is
8. Doodskistverlies van onschuld, onderdrukt innerlijk kind
9. Boeketvriendelijkheid tonen aan het kind, een kind prijzen
10. zeisgevaar door onervarenheid, een gewond kind
11. Zweepagressie tegen onschuld, conflict over kind
12. Vogelsnervositeit over onervarenheid, praatgrage kinderen
14. Vosniet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, naïeve persoon die wordt bedrogen
15. Beerop zoek naar een leider, een kind beschermen, een kind lesgeven
16. Sterrenkinderachtige hoop, hoop op een kind, nieuwe wens
17. Ooievaarhet begin van een nieuwe transformatie, een kind of een naïef persoon is aan het transformeren
18. Hondeen jeugdvriend, begin van een vriendschap, een loyaal en naïef persoon
19. Toreneen eenzaam kind, onthechting van innerlijk kind
20. Tuinnieuwe sociale groep, onervarenheid in public relations
21. Bergonschuld veroorzaakt obstakels, onervarenheid veroorzaakt obstakels
22. Kruispuntonervaren keuzes, ruimdenkendheid
23. Muizenrottende speelsheid, rottende onschuld
24. Hartliefdevol kind, onervarenheid over liefde, kind dat mededogen nodig heeft
25. Belleneen nieuwe verbintenis, een belofte over of met een kind
26. Boekeen jonge student, heel weinig opleiding, beginnend met onderwijs
27. Briefonschuldig gesprek, onervarenheid met communicatie
28. Maneen kinderachtige, onervaren, kwetsbare man of een mannelijk kind
29. Vrouween kinderachtige, onervaren, kwetsbare vrouw of een vrouwelijk kind
30. Lelieseksuele onervarenheid, onschuld
31. zoeen kinderlijk geluk, vreugde vinden in de kindertijd
32. Maanverwaarlozing van de emotionele behoeften van het innerlijke kind, kind met diepe emoties
33. Sleutelnieuwsgierigheid, kwetsbaarheid, openstaan ​​voor iets nieuws
34. Visweinig rijkdom, onervaren in financiële zaken
35. Ankereen punt van stabiliteit voor een kind, worden tegengehouden door onervarenheid
36. Kruisonervarenheid is een last, lijden vanwege iemands kwetsbaarheid

Correspondenties van het kind Lenormand

 • Kaartsymbool: Schoppenboer
 • Aantal: 13
 • Algemeen gevoel: positief
 • Planeet: Zon
 • Dierenriem: Leeuw
 • Timing: tijdelijk, binnenkort

Het kind Lenormand betekent spiekbriefje

Het kind - Lenormand-kaarten betekenissen spiekbriefje om te leren hoe je lenormand-spellen gebruikt voor waarzeggerij


De kind Lenormand-combinaties spiekbriefje

Cheatsheet voor kind Lenormand Combinaties - Lenormand is een alternatief voor tarot voor cartomancy. Hield van mijn mystici, heksen, wicca