8 LEVENSPATH

8 levenspad nummerHET WEG VAN EMPOWERMENT

Het 8-levenspad betekent een leven lang investeren in jezelf en het overwinnen van oordelen die tussen jou en je sterke ambities staan. Je zult leren dat anderen je alleen kunnen domineren als je dat toestaat, en dat alle omstandigheden kunnen worden veranderd door vastberaden actie te ondernemen. Je bent hier om te leren over de materiële en financiële aspecten van het leven, vanuit een intellectueel en emotioneel perspectief.

Moderne numerologie vermindert vaak de betekenis van 8 met een bijna exclusieve focus op materiële en financiële zaken. Ja, 8 is het aantal stroom op de fysieke vlakte, maar het is ook het aantalecht begripenevenwicht, zonder welke persoonlijke macht oppervlakkig is en materieel gewin gemakkelijk verloren gaat.

“Wat deze kracht is, kan ik niet zeggen.Alles wat ik weet is dat het bestaat en dat hetwordt alleen beschikbaar als je binnen bentdie gemoedstoestand waarin je weetprecies wat je wilt en zijn volledigvastbesloten om niet te stoppen totdat je het snapt.”~Alexander Graham Bell


Ware BegripenEvenwichtzijn opvallend afwezig in de wereld, en daarom is vrede onmogelijk. 8 laat zien dat KRACHT plus LIEFDE gelijk is aan VREDE. Het enige dat je ervan weerhoudt om dit evenwicht te bereiken, of je begrip met anderen te delen, is hebzucht, of de angst om te verliezen wat je hebt in termen van financiën, materiële bezittingen en status. Er is veel informatie beschikbaar en 8 staat voor een nauwkeurig begrip van bestaande informatie. Wees je bewust van de tactieken van anderen die proberen te manipuleren en te controleren door middel van verkeerde informatie, regelrechte leugens en het zaaien van angst.

Het is je natuur om onbevreesd te willen lijken, en je kunt ontkennen dat je angst bestaat, zelfs als het duidelijk is. Naarmate ervaring wordt opgedaan, ontwikkelt zich een zekere onbevreesdheid, maar eerst moet je leren om te zijngezaghebbendin plaats van dominant. Het enige dat je moet domineren, is je eigen tijd en ruimte. Er zullen echter momenten zijn waarop u het gevoel heeft dat de hele wereld uw domein is of zou kunnen zijn.


Uiteindelijk zul je je realiseren dat angst een natuurlijke emotie is; het effect van iets dat vereistvoorzichtigheidvan jouw kant. Het is onmogelijk om angst volledig uit te sluiten, omdat dit je de informatie zou ontnemen, deWare Begrip, die u nodig heeft om uzelf goed te informeren en vooral veilig te houden. In plaats van angst te ontkennen of erin te blijven hangen, moet je leren angst te verwelkomen als het radarapparaat dat het hoort te zijn. Wees niet bang om bang te zijn. In plaats van je door angst te laten beheersen, laat het de boodschapper zijn die het bedoeld is te zijn.

Natuurlijk kunnen zaken van het hart angst, of ontkenning van angst, naar een moeilijker niveau tillen. Je angst voor emotionele pijn maakt je innerlijk kwetsbaar, hoeveel zelfvertrouwen je ook uitstraalt, totdat je je realiseert dat liefde je nooit kan kwetsen. Het isverliesvan liefde die pijn doet.


Je jeugd heeft misschien enkele onderdrukkende elementen gehad, zoals financiële, intellectuele of emotionele armoede. Volwassenen hebben uw potentieel voor succes misschien niet gewaardeerd. Misschien pasten je interesses niet bij hun verwachtingen of bij de realiteit van de wereld zoals die toen was. Ofwel lag er een sterke nadruk op iets van jezelf maken, ofwel werd aangenomen dat je niets zou opleveren. Je vastberadenheid om 'iemand' te zijn en je angst om 'niemand' te zijn, drijft je ertoe je eigen weg naar persoonlijke bevrediging te zoeken.

8s kunnen problemen ondervinden met aanspraken. Hier heb je recht op; daar heb je geen recht op. In sommige gevallen ben je ergtitelof naam kan een probleem zijn. Jeugdherinneringen zijn levendig en motiveren al je doelen van vandaag. Op een gegeven moment besluit je dat je achtergrond je niet langer in de weg kan staan. En omdat u wilt slagen, neigt u waarschijnlijk naar idealen die een voorbeeld zijn van waardigheid, zuinigheid en efficiëntie. Je gedrag is direct van invloed op de vraag of je krijgt wat je wilt. Je weet hoe je je moet gedragen. Je weet waar je loyaliteit ligt. En je weet hoe je discreet moet zijn.


Wat een diverse verzameling vrienden en kennissen heb je. Je kunt je niet aan ze allemaal aanpassen, dus je moet jezelf presenteren op een manier die niemand beledigt, en waarmee je als stabiel en betrouwbaar wordt gezien. Mensen genieten van je aanwezigheid. En jijdoeneen sterke en verleidelijke aanwezigheid hebben.

Je kwam in dit leven om persoonlijke voldoening te ervaren. Het is niet een kwestie van jezelf dwingen genoegen te nemen met middelmatigheid of te doen alsof je tevreden bent (de schijn ophouden). Tevredenheid is de opluchting die ontstaat als je weet wanneer genoeg genoeg is. Tevredenheid is het tegenovergestelde van hebzucht. Echter, jijdoenverlangen naar overvloed. Je wilt een makenkavelvan geld. Je bent ambitieus. Daarnaast ben je een uitstekende organisator, administrateur en verleider, mits jij het voor het zeggen hebt. Je weet hoe anderen passen bij je eigen plannen en ambities. Je hebt een indrukwekkend vermogen om controle te nemen en te sturen. Je wilt de vrijheid en de status die bij geld hoort, en het is oneerlijk om jezelf deze natuurlijke 8 verlangens te ontzeggen. Het is ook oneerlijk om jezelf de opvoeding, het leerproces, te ontzeggen dat je in staat stelt om aan deze behoeften te voldoen en je te bevrijden van de schuld en woede die je van kinds af aan hebben gevolgd.


Natuurlijk, het isnietalleen over het geld. Soms is er geen hoeveelheid geld die je kan geven wat je wilt, omdat liefde en acceptatie je grootste verlangens zijn. Maar geld is een hulpmiddel en het is belangrijk dat je leert hoe het werkt. Verzamel het; 'speel ermee; gebruik het om te krijgen wat je wilt zonder je door schuldgevoelens te laten vertellen dat je focus op geld verkeerd is.

Neem alleen wat je verlangt van het leven, en niet meer. 8'ers die hamsteren en alles nemen, opereren uit hebzucht. Dit brengt geen enkele bevrediging, ook al zullen ze hun ontevredenheid ontkennen. Ze zullen ook ontkennen dat ze zich schuldig voelen over hun obsessie met materialiteit. Wanneer schuld wordt ontkend, is 8 natuurlijkliefde voor het levenwordt vervangen door manipulatie en/of pesten.


Onderontwikkelde energie ontwikkelt een gevaarlijke obsessie met macht. Ze bereiken hun doelen, maar sluiten de grootste kracht van allemaal - LIEFDE - uit van hun prestaties. Het feit dat ze worden veracht, voegt alleen maar brandstof toe aan hun overtuiging dat je meedogenloos moet zijn om succesvol te zijn.

Dan zijn er die 8's die prestatie en geld verlangen, maar bang zijn om de risico's te nemen waarvan ze denken dat het nodig is om zichzelf te laten gelden. Ze voelen zich ontevreden, wrokkig en beperkt, maar kunnen deze gevoelens volledig ontkennen, terwijl de echo's uit de kindertijd hen vertellen dat ze niet hebben wat nodig is om te slagen.

Onderontwikkeld 8 kan worden vermeden door te accepteren dat er niets mis is met iets beters van het leven te willen. Bedenk dat te veel nadruk op geld kan leiden tot beperkt denken, verstikte creativiteit en gemiste kansen. Jezelf en anderen te hard rijden, of proberen het alleen te doen, zodat je niet hoeft te delen, zijn ook destructieve elementen.

Je bent een tovenaar in hart en nieren. Je kracht om te manifesteren is instinctief - de Midas-aanraking - een sterk magnetisme dat materiële beloning aantrekt. Maar 8 bereikt zijn ware potentieel wanneer zijn spirituele en emotionele aspecten worden begrepen. Je bent hier om te ontdekkenpersoonlijke voldoeningdie niet kan worden bereikt zonderliefdevolintentie. Het is door de kracht van intentie dat je in staat bent om alles te manifesteren. Intentie is verlangen, verlangen is liefde. Dus, wat is het dat je verlangt? Wat is het waar je van houdt? Wees je altijd bewust van wat je probeert te manifesteren en hoe je je magie weeft.

8 helpt je te netwerken, organiseren, overtuigen en verbinden. Het helpt om u op het juiste moment op de juiste plaats te brengen, u aan de juiste mensen voor te stellen en u in de juiste omstandigheden te plaatsen. Als je dit weet, kun je op intuïtie leven en slagen; emotioneel bewustzijn; de manier waarop jegevoelover iets. Onthoud datevenwichtis een van de belangrijkste ingrediënten van magie. Een andere isaanwezigheid. Dit betekentwezendaar; gefocust zijn.

Je leert snel van die fouten die je daadwerkelijk toegeeft. Je bent je instinctief bewust van de wetten van oorzaak en gevolg. Je leert dat als je iets op deze manier doet, dit resultaat oplevert. Als je iets op die manier doet, zal dat het resultaat zijn. En resultaten zijn wat je constant zoekt langs het 8e levenspad.

In de meeste gevallen speelt u graag op veilig, maar er zullen problemen ontstaan ​​die een sprong in het diepe in de duisternis van onzekerheid vereisen. Visualiseer het eindresultaat. Plan de stappen die u moet nemen om uw doel te bereiken. Behandel elke stap als een doel op zich. Vraag de medewerking van anderen om voor kleinere details te zorgen terwijl u zich op het grote geheel concentreert. Behandel anderen met mededogen en respect. Hun inbreng en gevoelenszijnbelangrijk. Je hebt het vermogen om de talenten van anderen te gebruiken om te manifesteren wat jij of zij alleen niet zouden kunnen bereiken. Het eindresultaat is iets dat het handelsmerk draagt ​​van:jouwcreatief genie, hoewel anderen er wel aan hebben bijgedragen. Leer krediet te geven waar het toekomt, anders zal de wrok van anderen je in de weg zitten.

Je wilt van alles het beste en je weet dat je je uiterste best moet doen. Je trots kan een positieve kracht zijn die je ervan weerhoudt om in situaties te komen waar je niet klaar voor bent, of om aan te nemen dat je meer getalenteerd bent dan je bent. Je sterke verlangen naar status zorgt voor waardigheid die op zijn beurt deel gaat uitmaken van het magnetisme dat je aantrekkelijk maakt. Er kunnen aspecten van je zijn die wild zijn, maar je gevoel voor fatsoen zal je altijd terugbrengen naar een meer conservatieve en nuchtere benadering.

Het leven brengt je in contact met invloedrijke mensen die deuren voor je kunnen openen. U kunt van hen leren, en zij van u. Je hebt misschien ook vrienden die zich richten op humanitaire of artistieke bezigheden. Jij bent het die deuren kan openen voorhen. Sommige mensen reizen het 8e levenspad en nemen alleen de beloningen ervan. anderenmeesterhet door zijn beloningen te nemen en ze te delen. Je houdt van succes en je kunt net zo enthousiast zijn over het succes van iemand anders als over dat van jezelf. Nou bijna.

Wist je dat je vaak in raaklijnen praat? Als je eenmaal verbaal aan de slag gaat, is er weinig dat je kan stoppen met uitenallesin die dynamische geest van jou. Een zin wordt vaak onderbroken door een volledig ongerelateerde gedachte, waardoor je gesprek van het ene onderwerp naar het andere gaat zonder zelfs maar een pauze om op adem te komen. Dan vraag je je af,'Waar had ik het over?'en met een zekere gratie zul je een gemeenschappelijke link vinden die het onderwerp terugbrengt naar zijn oorspronkelijke focus.

Je wilt altijd meer; je wilt het altijd beter doen; en u wilt altijd rendement op uw tijd en investering. Of misschien ontken je dat je ontevreden bent met je leven omdat je bang bent om de schuld te voelen die voortkomt uit het verlangen naar meer. Of misschien ben je te trots om je ontevredenheid toe te geven, zelfs tegenover jezelf. Uiteindelijk zal je behoefte om jezelf vooruit te stuwen je dwingen de realiteit onder ogen te zien en te beseffen dat zelfverloochening niet nodig is.

Tevredenheid is nooit blijvend. Het is een doorlopende reeks tussenstops op je reis om gevoelens van geluk en dankbaarheid te ervaren voor wie je bent, de manier waarop je leven verloopt en voor degenen die daaraan bijdragen. Dit zijn momenten waarop je je gedwongen voelt om te stoppen met wat je aan het doen bent, te beseffen hoe ver je hebt gereisd, hoeveel liefde je geeftenontvangen en voelenoprechte tevredenheid.Het is een opwindende golf van warme emoties die lichaam en geest verzadigen. Dit isliefde voor het leven, en u wilt niet dat deze intens persoonlijke afleveringen worden onderbroken door uw zakelijke agenda. Dit gevoel is de reden – de belangrijkste beloning – voor al het andere dat je doet.

Je kunt een uitstekende ondernemer zijn, maar je hebt liever een stabiele omgeving. Als je eenmaal bent gevestigd, wil je geen risico's nemen of te veel wijzigingen aanbrengen. Je houdt graag vast aan wat je weet. Je vermomt je traditionele aanpak op slimme wijze door net genoeg pit toe te voegen om dingen er interessant uit te laten zien, zodat anderen blijven terugkomen op iets dat eigenlijk routine voor je is. 8 neemt het gewone en maakt het buitengewoon; 8 neemt wat het isnu alheeft en daarop voortbouwt.

Er isnietsgewoon over de 8 ego. Het slingert van massale over inflatie naar de diepten van zelfsabotage. Deze uitersten doen zich voor wanneer je vergeet dat je een pad bewandelt waarop dat ding dat schuld heet, er vaak uit springt en je aanvalt. En omdat schuldgevoel zich in veel verschillende vormen vermomt, kan het je overrompelen en je ofwel onzeker en overdreven nederig, of onzeker en overdreven arrogant achterlaten. Maar deze gevoelens gaan snel voorbij als je gevoel van waardigheid het evenwicht biedt dat je ego nodig heeft.

Je behoefte aan waardigheid heeft ook een negatieve kant, die gevoelens van superioriteit, een afkeer van het alledaagse, een afkeer van 'slechte smaak', een angst voor schandaal en een angst om emotionele zwakte te tonen, veroorzaakt. Wanneer 8-ers deze angsten toegeven, neemt een zekere kalmte het over als ze hun ware kracht ontdekken; de kracht omgevoel. Wanneer angst wordt geaccepteerd als een natuurlijk onderdeel van het leven, wordt tevredenheid ervaren, gevolgd door nieuwe en hogere doelen.

Je wilt niet verteld worden wat je moet doen, maar anderen raken geïrriteerd als je hun advies negeert om er op de een of andere manier zelf achter te komen. Je kunt de ideeën van andere mensen negeren, alleen om ze op te nemen in iets waarvoor je de eer krijgt. Je steelt niet opzettelijk de ideeën van andere mensen, maar je hebt er wel een hekel aan als een goed idee verloren gaat. Je doet gewoon wat 8 doet.opnemen. Maar het is wanneer je opneemtLiefdein je magische smeltkroes dat je in staat bent om iets te manifesteren waar anderen van houden. Dit is jouw sleutel tot succes.Geef mensen waar ze van houden.

Ja, liefde is een moeilijke kwestie. Je denkt misschien dat je de meest liefhebbende persoon ter wereld bent, maar niet iedereen kan zich verhouden tot je afstandelijke en zakelijke manier van doen. U wilt het beste van alles, inclusief intieme relaties, maar uw acties kunnen pijnlijk zijn voor anderen wanneer zaken, reputatie of geld tussen u in komen te staan. Je eigen gevoelens kunnen worden gekwetst als een vriend of familielid je duidelijk gedefinieerde sociale kenmerk overschrijdt en iets doet om je in verlegenheid te brengen. Misschien heb je al afstand genomen van familie en vrienden die niet bij je imago passen. Dit is normaal gedrag voor een 8, totdat een niveau van vertrouwen is bereikt waarin je de realiteit van je achtergrond kunt accepteren zonder bang te hoeven zijn ervoor te worden beoordeeld.

Uw reputatie is belangrijk voor u. Elke vorm van afwijzing kan ervoor zorgen dat u niet meer kunt functioneren. Je kunt tot het uiterste gaan om te bewijzen hoe aardig je bent. Ook dit is normaal voor 8-jarigen die niet zeker zijn van hun hogere doel.

Alleen jij kunt je hogere doel bepalen door de manier waarop jegevoel, en het is alleen op het 8 pad van manifestatie, geld, macht en tevredenheid dat je ooit zult ontdekken wat het is. U zult weten wat het is wanneer uw activiteiten passie, liefde en enthousiasme in u opwekken. En toch, de enige manier waarop je je hogere doel kunt vervullen, is vanuit een positie vanWare BegripenEvenwicht. Hoe je dit bereikt is geheel je eigen zaak – je eigen passie – je eigen roeping. Eén ding is zeker: jijhebbende kracht.

DE 44 POTENTIEblank

44 is de meest uitgebalanceerde vorm van 8. Het geeft je verbazingwekkende niveaus van concentratie en vastberadenheid die kunnen worden gebruikt om zo ongeveer alles te bereiken waar je je hart, geest en gevoelens in stopt. 44 'gaat gewoon door met het werk' en heeft geen tijd voor airs, genade of zelfbewustzijn. Daarom kan het gemak waarmee een persoon met 44 energie kan leren, groeien en zichzelf transformeren nogal opmerkelijk lijken voor andere mensen die op een vergelijkbare golflengte zitten - en intimiderend voor degenen die dat niet zijn.

Sommige mensen zien je als 'vreemd' of excentriek. Anderen hebben ontzag voor uw allround competentie en de soepele consistentie van uw persoonlijkheid. Dit is tenminste je potentieel. 44 is niet de gemakkelijkste van de Master Numbers om waar te maken, maar als je dat doet, kun je veel opwinding en inspiratie genereren.

Je bent zeker niet immuun voor de nerveuze spanning die alle meesternummers opwekken. Omdat je 4 energie echter de 'mechanica' van alles wil begrijpen, inclusief je eigen gevoelens, kan deze versmelting van logica en intuïtie je helpen de onvermijdelijke spanningen die ermee gepaard gaan, te herkennen en gemakkelijker aan te pakken. U bent tenslotte op een missie die u zeer serieus neemt. Een groot gevoel van doelgerichtheid komt voort uit de 44/8-energie, alsof je hier bent gekomen om de wereld op de een of andere manier te redden - en dat deed je waarschijnlijk ook.

Onthoud gewoon dat 4 het aantal beperkingen is. Dit betekent dat het enorme potentieel dat 44/8 biedt, een kwestie is van je weg vinden door (of rond) 4's obstakels en wegversperringen.“WIJ zullen overwinnen”zou wel eens een mantra van je kunnen zijn. En ik benadruk 'wij', in plaats van ik, omdat 8 ALLE andere getallen vertegenwoordigt - en 9 oplevert (1+2+3+4+5+6+7+8=3+6=9).

Dit aantal geeft de aanzet of motivatie die tot een doorbraak leidt, vooral als het gaat om het corrigeren van onnauwkeurige inzichten. 44 stelt u in staat om de katalysator te zijn voor echte en betekenisvolle verandering op een zeer grote, mogelijk wereldwijde schaal.

44 betekent de noodzaak om de kloof tussen de fysieke en metafysische werelden beter te begrijpen en in evenwicht te brengen (genezen). Waarschijnlijk heb je wat dat betreft instinctief begrip, ook al ben je in eerste instantie niet in staat om ze onder woorden te brengen. Uiteindelijk, als je het echt wilt begrijpen, zal de meest effectieve taal zich ook voor jou manifesteren.

De 44-energie kan worden gebruikt om de basis te leggen voor een geëvolueerde en vreedzame manier van leven door correcte informatie te verstrekken over hoe het kan gebeuren, in taal waar mensen zich mee kunnen identificeren.

Ja, 44 is de meest uitgebalanceerde vorm van 8 – het aantal machten op het materiële vlak. Het geloof dat 'geld macht is' en 'tijd is geld', en dat macht harteloos moet zijn om zichzelf in stand te houden, heeft de groei en welvaart op aarde sterk beperkt en heeft geleid tot een hiërarchie van tirannieke individuen en pestkoppen.

Het ware doel van 8 is om de perfecte balans tot stand te brengen die overvloed soepel laat stromen in alle richtingen.Het echte doel van 8 is om te voorkomen dat het ‘systeem’ door zijn eigen topzwaarte (hebzucht) op zichzelf instort. Dat is waar de nadruk op de top 1%, de oorlog tegen de armen (bezuinigingen), de oorlog tegen vrouwen en de oorlog tegen immigranten en minderheden, vooral zwarte mensen, om draait.