2 LEVENSPATH

2 levenspad nummerHET WEG VAN GEVOELIGHEID

Geboren worden op het 2e levenspad betekent dat je in dit leven bent gekomen om te leren over vrouwelijke energie, relaties, gelijkheid, zelfbewustzijn, diplomatie, intuïtie, geduld, genezing, samenwerking, vrede, hoffelijkheid en het belang van detail.

In de jaren 2000 zijn we begonnen aan een nieuwe cyclus van tijd waarin de kracht van de vrouwelijke 2 energie overheerst. Maar de energie van 2 zoekt niet naar controle, maar naar balans. Degenen die op het 2e levenspad zijn geboren, hebben het potentieel om de weg te wijzen voor de mensheid door hun verfijnde overtuigingskracht, hun vermogen om op emotioneel niveau te inspireren en vooral hun verlangen om gelijkheid en vrede op deze planeet te brengen.

“De bestemming van de mensheid is omwordensteeds menselijker.'~ Albert Schweitzer


De manier waarop 2 zal leiden zal heel anders zijn dan wat we eerder onder 'leiderschap' begrepen. Voor sommigen lijkt de overgang tussen de mannelijke 1000s en de vrouwelijke 2000s misschien te traag, maar in de 2000s, om succesvol te leiden, moet je een kalme en gracieuze benadering ontwikkelen die gebaseerd is op de realiteit in plaats van op een achterhaalde ideologie. De jouwe is de allerbelangrijkste taak vanverbinding. Je moet kunnen zien hoe het grote geheel wordt beïnvloed door ogenschijnlijk kleine details, en ja, dit zal tijd, toewijding en veel geduld vergen.

Jij bent degene die degenen aanmoedigt en promoot die iets waardevols te bieden hebben. Jij bent degene die zorgt voor de details waar anderen niet mee kunnen of willen omgaan. Dit maakt jou de ultieme netwerker – of agent – ​​die een dienst levert waarmee anderen vooruitgang kunnen boeken. Je bent de onmisbare organisator achter de schermen op wie anderen vertrouwen en je krijgt onderweg veel kansen om je eigen ambities en dromen waar te maken.


De manier waarop u uw leven leidt, uw gevoelens voelt, uw gedachten denkt, uw beslissingen neemt en uw dromen nastreeft, kan nogal ongebruikelijk zijn. Door jouw voorbeeld kunnen anderen een geheel nieuwe manier van leven leren, navolgen en omarmen die vrede, liefde en begrip tot hun topprioriteiten maakt. Maar het is belangrijk om te begrijpen dat uw dagen van dromen over een beter leven voorbij zijn. De dagen van het daadwerkelijk maken van die verbeteringen zijn hier!

Het 2 Levenspad stelt je in staat om ideeën naar voren te brengen die ooit als idealistisch werden beschouwd, maar nu worden erkend als de basis van een vreedzamere wereld. Blijf trouw aan je gevoelens en heb de moed om de zogenaamde autoriteit en traditie in twijfel te trekken. Je moet leren om dit te doen zonder het gebruik van geweld. Gebruik in plaats daarvan je natuurlijke vermogen om te overtuigen.


Er is een slimheid over de 2 energie die je moet aanboren. Het biedt u de informatie om uw doelstellingen te bereiken zonder uw veiligheid of reputatie in gevaar te brengen. Je gevoelige karakter geeft je een sterke intelligentie. Als je geduldig genoeg bent met de details, weet je hoe je vrede kunt creëren uit chaos. Je hebt het vermogen om je weg door het leven te voelen, te voelen en te voelen. Je moet je op je gemak voelen met dit geschenk, anders zou je overweldigd kunnen worden door je eigen gevoelens en ze volledig afsluiten, waardoor je koud en schijnbaar harteloos wordt. Je herkenning van de werkelijkheid is wat je in de eerste plaats zo gevoelig maakt, maar jeaanvaardingvan de realiteit en je verlangen om te veranderen – in plaats van alleen pijnlijke realiteiten te camoufleren – kan je in een machtspositie en grote persoonlijke voldoening plaatsen.

Ons onbegrip van emoties heeft ertoe geleid dat we onze gevoelens – onze ware gevoeligheid – in alarmerende mate hebben verloochend. De meeste mensen zijn vergeten hoe ze zich moeten voelen. Ze doen wat ze kunnen om eventuele gevoelens te onderdrukken. Op het 2e levenspad is je vermogen om te voelen je primaire hulpbron. Als je jezelf ervan afsnijdt, kun je geen geluk voelen. Je kunt je niet volledig levend of bewust voelen. Het maakt niet uit hoe de realiteit je laat voelen, jouwaanvaardingvan de realiteit is wat je zo intelligent maakt, en het is de sleutel tot je succes en geluk.


2s hebben de neiging om naar extremen te trekken. Sommige zijn overgevoelig, passief en deprimerend, terwijl andere agressief, boos, controlerend, veroordelend en zelfs wreed zijn. 2s slingeren vaak tussen uitersten voordat evenwicht is bereikt. Deze uitersten worden gecreëerd door jullie verschillende angsten, die frontaal onder ogen moeten worden gezien. Alleen dan weet je waar je bang voor moet zijn en wat niet. Er is een inherente verlegenheid in de meeste 2s. Maar als je trouw blijft aan jezelf en je gevoelens volgt, verandert je nederigheid in uitstraling en waardigheid.

2 = relatie. Je zelfgevoel wordt vaak overschaduwd door je behoefte om met andere mensen en hun situaties om te gaan en ze te begrijpen. 2 leert je het een met het ander te relateren zodat zinvolle verbanden kunnen worden gelegd.Familieledeneen belangrijke rol spelen, hoewel u niet gelooft dat u aan bepaalde mensen trouw verschuldigd bent alleen omdat u bloedverwant of wettig bent. U kunt zich verhouden door hun behoeften, motivaties en de oorzaken van hun problemen aan te voelen. Je bent in staat om je gevoelens over andere mensen, verbaal of artistiek, te verduidelijken en te relateren.


2 staat voor samenwerking. Het biedt je de mogelijkheid om organisator, facilitator, partner en vredestichter te worden. Je komt vaak in situaties terecht waarin samenwerking gewenst is. Dit betekent niet dat je jezelf moet onderwerpen aan de eisen of kwade wil van anderen. Het betekent op eigen kracht opereren, meestal binnen een team of groep waarin iedereen een talent heeft om bij te dragen of een rol te spelen. CO-operation betekent werkensamen.

Je bent hier om andere mensen met elkaar te verbinden. Je vrienden en familie zijn zo'n diverse verzameling personages die misschien weinig gemeen hebben, behalve de band die ze met je delen. Je bent misschien niet de leider van het peloton, maar zonder jou om de zaken bij elkaar te houden, kan het peloton misschien niet bij elkaar blijven.


Je kunt je afvragen waarom je zo'n harde, chaotische of ongevoelige jeugd hebt meegemaakt, aangezien je bent geboren op het 2e levenspad van vrede en begrip. Hoewel je inspanningen zichtbaar waren, heb je misschien geen erkenning gekregen voor je intelligentie, bijdrage of talent. Je hebt waarschijnlijk een aantal geweldige ideeën bedacht die door iemand anders zijn verdisconteerd of in actie zijn gebracht. Je hebt misschien gemerkt dat je op zoek was naar een leiderschapspositie, alleen om te beseffen dat je ideeën te idealistisch waren voor deze agressieve, veroordelende wereld.

Je verleden begrijpen en accepteren zal je bevrijden van de pijn, het verdriet, de woede, de angst, het schuldgevoel, de schaamte en de schuld die je tot in je volwassenheid hebben gevolgd. Je vroege ervaringen waren nodig om je dewensvoor vrede. Deze acceptatie is misschien niet gemakkelijk te maken, en totdat de volwassenheid is bereikt, wil je misschien wraak nemen of anderszins de betrokkenen controleren. Maar je weet instinctief dat vergeving de sleutel is. Het verlangen naar vrede, of je het nu kunt vergelijken met je verleden of niet, is de drijvende kracht achter alles waar je naar streeft in het leven van vandaag.

Uw functie van diplomaat is een belangrijke. Je moet leren jezelf uit te drukken op een manier die anderen helpt om dingen vanuit een ander gezichtspunt te zien. Dit talent kan alleen worden bereikt door zich te ontwikkelenjouwhet vermogen om de verdiensten van andere opvattingen te zien; door onpartijdigheid, ruimdenkendheid en geduld. Echte afwikkeling betekent dat alle betrokkenen tevreden moeten zijn met het resultaat. Is dit niet het geval, dan is er geen sprake van een echte schikking en wordt iemand gedwongen iets te accepteren wat voor hem niet acceptabel is. Het onderliggende gevoel van verlies, verraad en woede blijft, en na verloop van tijd (soms generaties) etteren deze emoties totdat ze niet langer kunnen worden vastgehouden. Uiteindelijk exploderen ze. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom de geschiedenis zich herhaalt en duurzame vrede niet kan worden bereikt. Dit moet veranderen in de jaren 2000, en jij bent een van de mensen die kan helpen dit te veranderen.

Je moet geduldig en oplettend zijn terwijl je anderen hun resultaten ziet bereiken met een kracht die je gewoon niet bezit. Telkens wanneer u de agressieve tactieken van anderen probeert te imiteren, krijgt u onnodige problemen. Andere mensen komen soms in de verleiding om de eer op je te nemen voor je ideeën en inspanningen, om je stijl of methode te evenaren, of om jou en je talenten te gebruiken zonder de nodige eer te geven. Je denkt misschien dat je gewoon niet hebt wat nodig is om te genieten van het soort succes dat anderen met gemak lijken te behalen. Maar dit is een tijdelijke situatie waarin je zult leren wat er geleerd moet worden, en uiteindelijk op eigen kracht tevoorschijn komt, met de voldoening te weten dat jouw succes anderen in staat heeft gesteld om ook te slagen.

Wanneer tweeën gefrustreerd raken door hun langzamere pad, zijn ze ook in staat diplomatie in bedrog te veranderen. Als je ooit in deze manoeuvre wordt betrapt, kun je de reputatie krijgen sluw of 'twee gezichten' te zijn. Je kunt slim zijn in het verbergen van het feit dat je gave van overtuiging de vaardigheid van manipulatie is geworden, en in plaats van je te verontschuldigen, kun je een situatie omdraaien en anderen in plaats daarvan schuldig laten voelen. Dit is je eigen schuld in omgekeerde richting. Schuld heet dat. 2s kan de rest van ons op een aantal verwarrende en onnodige schuldgevoelens sturen.

Je eigen gevoelens kunnen gemakkelijk gekwetst worden. Dit hoeft niet het geval te zijn als je leert ontspannen met jezelf. Misschien wil je je terugtrekken uit situaties waarin anderen ongevoelig, onverschillig of onvriendelijk zijn, maar door dat te doen, kun je jezelf misschien weldadige ervaringen ontnemen. Je moet leren moedig en intelligent om te gaan met de ongevoeligheid van anderen. Jij hoort daarbuiten in de grote bruisende wereld, dingen laten gebeuren voor anderen en voor jezelf.

Je wilt een goede vriend zijn en je moet weten dat er van je wordt gehouden. U kunt de schijn van zelfvertrouwen wekken, maar innerlijk kunt u worden geïntimideerd door mensen die meer in staat lijken te zijn dan u. Er kunnen ook momenten zijn waarop je je eigen wenselijkheid of talent in twijfel trekt. Dit zijn de momenten waarop uw overtuigingskracht wordt omgekeerd, waardoor anderen u dingen kunnen aanpraten die tegen uw zin ingaan, of u dingen uit uw hoofd praten die u echt wilt. Leer 'nee' zeggen als 'nee' is wat je wilt zeggen.

Pas op dat u niet toegeeft aan de druk van anderen, alleen maar om de confrontatie te vermijden. Uw gevoel van zelfrespect moet worden ontwikkeld, zodat u het leven met vertrouwen tegemoet kunt treden. Je sterke punten worden vaak gevonden waar die van anderen ontbreken. Door voor hen te doen wat ze niet voor zichzelf kunnen of willen doen, in een of andere vorm van dienstbaarheid, creëer je een krachtige positie voor jezelf waarin je als onmisbaar wordt beschouwd.

De magnetische aantrekkingskracht van 2 wordt over de hele wereld gevoeld. Het geeft je wat je nodig hebt, niet alleen om de drastische veranderingen die plaatsvinden te overleven, maar ook om ze op zo'n diep niveau te begrijpen dat je constructief betrokken kunt raken zonder jezelf in gevaar te brengen

Een sterke intuïtie is een van de twee belangrijkste gaven. Om je intuïtieve stem te horen, is het nodig om je gevoelens zo spontaan mogelijk te voelen. Lange tijd werd aangenomen dat intuïtie een functie van de geest is, maar dat is niet zo. Intuïtie is 'voelen'. Voelen is voelen. Daarom is het de kracht van de emoties die je geest in staat stelt iets echt te 'weten'. Jij bent een van de 'gevoeligen' van de mensheid, en het is ZO belangrijk voor jou om meer te leren over de kracht van onze vrouwelijke emotionele energie - onze eerlijkheid!

Verminder de stress in je leven. 2 is een langzaam bewegende en zachte energie. De druk die voortkomt uit het proberen om dingen te versnellen tegen de opzettelijk langzame stroom in, kan je fysiek, emotioneel of mentaal ziek maken. Wanneer u ondraaglijke druk voelt, duwt u waarschijnlijk te hard - of wordt u geduwd -.

Je hebt misschien veel te doen in het leven, maar je zult het beter doen als je in een langzamer tempo te werk gaat en de details en nuances in acht neemt. Ontken nooit wat je voelt. Voel je gevoelens, begrijp wat ze heeft getriggerd en hoe ze moeten worden uitgedrukt. Uit deze voortdurende ervaring kan waardevolle informatie worden gehaald. Het is niet voldoende om je emoties op intellectuele basis te erkennen. Je moet ze ervaren. Laat ze door je heen gaan en uit je fysieke lichaam. Alleen door echt je gevoelens te voelen, kun je met succes het 2-pad navigeren.

HET 11/2 POTENTIEEL
11/2

11 geeft je de kracht van verlichting. Wanneer u uw speciale licht op iets of iemand richt, verlevendigt en inspireert het. Je raakt dan geïnspireerd door relaties en ervaringen. Inzicht krijg je als je jezelf toestaat te zien hoe krachtig je bent als het gaat om het verbinden van de juiste mensen met elkaar, en de juiste informatie met de juiste mensen. Je gevoeligheid is de basis van je intuïtie. Het grotere geheel zien en ‘connecting the dots’ is voor jou natuurlijk.

Je bent tot grote prestaties in staat. Misschien wil je roem en fortuin vinden. Of misschien wilt u comfortabel en rustig wonen in een sfeer van liefde en creativiteit. Misschien wil je iets specifieks doen om de wereld te veranderen. Wat je ambities ook zijn, ze kunnen alleen worden bereikt door Vrije Wil. Zonder de vrijheid om je eigen realiteit te creëren, kan liefde noch vrede zegevieren. Je kunt anderen inspireren door simpelweg jezelf te zijn en te doen wat je wilt doen. Jullie hebben meer potentieel dan de meesten om te leren van de drastische veranderingen die plaatsvinden op aarde, en om anderen de weg vooruit te laten zien - weg van haat, oorlog en vernietiging, en naar liefde, vrede en creativiteit.

Er kan geen monopolie zijn op zoiets persoonlijks als de evolutie van je eigen ziel. Voor sommige mensen is het leven een spirituele reis die uiteindelijk leidt tot het begrijpen van emoties. De jouwe is een emotionele reis die je diep in de spirituele en materiële realiteit van het leven zal brengen. Enige nerveuze spanning is daarom onvermijdelijk.

Soms begrijp je misschien niet waar je kracht vandaan komt of wat je ermee moet doen. Je kunt je afvragen of het echt is of niet, of dat je jezelf op de een of andere manier bedriegt. Als je je terugtrekt uit deze opwindende maar veeleisende rol, zul je ontevreden zijn omdat je zult weten dat je tot zoveel meer in staat bent, gefrustreerd door jezelf omdat je alleen maar droomt over wat zou kunnen zijn, in plaats van het te creëren.

11 benadrukt filosofie, wetenschap, ethiek, spiritualiteit, metafysica en kunst. Deze gebieden bieden u waarschijnlijk de inspiratie die u wenst. Als je eenmaal vertrouwd bent met de 11-energie, zul je jezelf waarschijnlijk in een positie van populariteit bevinden omdat anderen zich aangetrokken zullen voelen tot de 'kracht' die je bezit, zelfs als ze niet kunnen vaststellen waarom ze je zo leuk vinden.

11 wordt het getal van roem genoemd omdat de mensen binnen zijn invloed anderen naar zich toe trekken door simpelweg zichzelf te zijn. Als je niet naar roem streeft, wees dan in ieder geval voorbereid op je behoorlijke deel van 'volgers' of bewonderaars.

Je wordt in veel opzichten onmisbaar voor iemand – of voor veel mensen – en je zult versteld staan ​​van de kracht die deze functie je toevertrouwt. Sta echter niet toe dat de behoeften of omstandigheden van anderen je eigen vrijheid verteren.

Als je te egocentrisch, ongeduldig of dictatoriaal bent, zullen er problemen volgen. Laat iedereen zijn wie en wat ze zijn - en verwacht hetzelfde van hen terug. Probeer eerst vrede en harmonie in jezelf te vinden, zodat anderen kunnen profiteren en van je voorbeeld kunnen leren. Leer te ontspannen en op je gemak te zijn met jezelf, geniet van jezelf en van jezelf te houden. Wees je bewust van alles wat er om je heen gebeurt, zonder ontkenning als schild tegen de realiteit te gebruiken.

We leven in precaire tijden, die het gevolg zijn van oorzaken die individueel en collectief moeten worden aangepakt. U zult zich waarschijnlijk in 'groepssituaties' bevinden, in plaats van het alleen te doen. Twijfel er nooit aan dat u uw specifieke groep veel te bieden heeft. Als je een leidende positie hebt, moet je leiden door overreding in plaats van met geweld. In feite is dit de enige manier waarop u leiding kunt geven. De kans is echter dat je een positie in het leven zult bekleden die iemand anders in staat stelt leiding te geven, of beter nog, anderen in staat stelt zichzelf te leiden.