1 LEVENSPATH

1 familienummerHET WEG VAN DE PIONIER

Het 1 Levenspad leert hoe belangrijk het is om in jezelf te geloven en je behoefte aan onafhankelijkheid te bevredigen. Je wilt je eigen leven leiden op je eigen voorwaarden en bent perfect in staat om voor jezelf te zorgen, op eigen benen te staan ​​en te krijgen wat je wilt. Dus waarom doe je zo vaak alsof je succes en geluk afhankelijk zijn van anderen? Dit is een serieuze vraag om over na te denken.

1 staat voor vooruitgang. Dit houdt in dat er stap voor stap stappen gezet moeten worden die leiden tot hogere doelen. Elke stap is een doel op zich, en als je weet wat je wilt en hoe je dat kunt krijgen, kan dit leiden tot het realiseren van grootschalige ambities en erkenning voor je inzet en vindingrijkheid.

'Geen vogel vliegt te hoog'als het met zijn eigen vleugels vliegt.”~William Blake


1 is het getal van ZELF. Anderen zien je misschien als egocentrisch of ongevoelig. Ze kunnen je positieve drive kwalijk nemen, vaak wensend dat ze er zelf meer van bezaten. Egocentrisme is onvermijdelijk omdathet zelfis precies waar je in dit leven over kwam om over te leren. Je moet leren omop prijs stellenwie je bent en accepteer dat enige tegenstand van anderen onvermijdelijk is. Wanneer egocentrisme zelfbewustzijn wordt en vervolgens zelfacceptatie, en u zich meer op uw gemak voelt in uw rol van leider en/of pionier, zullen anderen minder geneigd zijn om tegen u te reageren.

Het 1 Levenspad zorgt voor de fysieke en mentale energie die je bezig houdt en aantrekt tot ‘actie’. Je moet je eigen leven leiden zonder de constante invloed van anderen. Je kunt nooit gelukkig zijn als je hun goedkeuring nodig hebt. Maar je zult hun bewondering krijgen als goedkeuring isnietwat je zoekt.


Je ongeduld moet worden erkend en in sommige gevallen worden afgezwakt. Je hebt een waarderend publiek nodig, maar het tempo van 1 is vaak te hoog voor anderen om bij te houden. Hoe kun je leiden als je te snel gaat voor iemand om te volgen? Aan de andere kant, wanneer je volgers je vertragen of je afleiden, zal je waarschijnlijk abrupt loskomen, waardoor ze zich gekwetst, verlaten en verward voelen. Het lijkt misschien alsof je je terugtrekt of wegrent, maar meestal is het een kwestie van je anderen terugduwen om je kostbare tijd en ruimte terug te winnen. Misschien moet je wat meer geduld en tact ontwikkelen.

Zoals het liedje gaat,“1 is het eenzaamste getal”,en het gevoel 'het alleen te moeten doen' komt vaak voor op het 1e levenspad. Anderen kunnen zo resistent zijn tegen uw ideeën en behoeften dat u de enige persoon bent die u echt kunt leiden. Het kan eenzaam zijn aan de top. Maar omdat 1 het eerste getal is, is bovenaan staan ​​- de eerste zijn - jouw natuurlijke plek. Je zult de maximale voldoening uit deze energie halen wanneer je, in plaats van het te gebruiken om te concurreren, zijn baanbrekende vibraties gebruikt om nieuwe wegen te banen in gebieden die je het meest interesseren.


Je hebt regelmatig perioden van isolatie nodig, zodat je je kunt concentreren op wat belangrijk voor je is. Mediteren is focussen, wat inhoudt dat je vaak mediteert zonder dat bewust te doen. Concentratie is een van de prachtige gaven van het 1e levenspad en is de sleutel tot het bereiken van je verlangens, vooral als je eenmaal het grote geheel leert zien in plaats van slechts kleine delen ervan.

Als je de moed vindt om je eigen weg te gaan en te doen wat voor jou goed voelt, zullen anderen je steunen en je onafhankelijke manier van doen toejuichen. Schrik ze niet af met een houding van superioriteit, intolerantie of wrok. Oefen de kunst van leiderschap door uw 'volgers' te verwelkomen en aan te moedigen, terwijl u vol vertrouwen uw positie als initiator en leider behoudt. Anderen realiseren zich al snel dat u niet wordt misleid in iets dat tegen uw korrel of uw beste belangen ingaat.


Andere mensen spelen een belangrijke rol in uw leven, maar afhankelijkheid, in welke vorm dan ook, is onnatuurlijk voor u. Dit betekent niet dat u geen uitstekende partner, echtgeno(o)t(e), ouder of teamgenoot kunt zijn, maar rollen, schema's en doelen moeten mogelijk worden gedefinieerd en mogelijk moeten parameters worden ingesteld om te bepalen hoeveel van uzelf u op uw gemak bent. kunnen geven. Anderen moeten weten dat hoewel u indien nodig offers zult brengen, u geen tijd of geld zult verspillen aan degenen die weigeren zichzelf te helpen. Je gedijt goed bij mensen met een onafhankelijk en creatief karakter. Ego-botsingen komen echter vaak voor op het 1e levenspad.

Je positieve kijk is bewonderenswaardig, maar je moet oppassen dat je de negatieve aspecten van het leven niet ontkent, omdat ze inderdaad bestaan ​​en een belangrijk onderdeel zijn van de balans van het leven. Als een probleem niet als een probleem wordt geaccepteerd, kan er nooit een oplossing worden gevonden.


Een van de meest ontkende minpunten op het 1e levenspad is dat je verslaafd raakt en gehecht raakt aan dingen, situaties en mensen die verleidelijk het leven binnenkomen, alleen om een ​​uitdaging voor je vrijheid te worden. Het 1 Levenspad legt de nadruk op onafhankelijkheid – wees je dus altijd bewust van je afhankelijkheden en verslavingen. Sommige zullen duidelijk zijn, terwijl andere je subtieler zullen beheersen. Je moet deze uitdagingen herkennen, erkennen en overwinnen. Je afhankelijkheden zijn wat tussen jou en het creëren van een bevredigend leven staat – valstrikken die je zelf hebt gezet omdat je bang bent voor je potentieel voorgrootheid.

Het kan moeilijk zijn om te accepteren dat je angst voor succes bestaat. Voor jou betekent angst van welke aard dan ook zwakte. Maar angst is niet het probleem in deze wereld. Niet kunnengezichtonze angsten zijn het probleem – devoorwendseldat we niet bang zijn als we dat echt zijn, en vaak met een goede reden om dat wel te zijn.


Ontkende angst stelt ons niet in staat om onderscheid te maken tussen wat gevreesd moet worden en wat niet. Dus probeer je angst om beoordeeld te worden niet te ontkennen - voor het zijnverschillend.Alleen door je uniekheid te accepteren en lief te hebben, kun je ongewenste situaties voelen, vermijden of ermee omgaan. Ontkenning van angst zal je vooruitgang zo vertragen dat je geen belangrijke stappen kunt zetten tenzij je de steun of goedkeuring van anderen hebt.

Je natuur is om progressief te bewegen, stap voor stap, waarbij elke stap op zijn plaats valt; nog een voet aan de grond krijgen, en dan nog een, wat zal leiden tot iets groters. De jouwe is de aard van constante voorwaartse beweging en je kunt niet toestaan ​​dat je ontkenning van angst (of ontkenning van schuld omdat je bang bent) je vooruitgang tegenhoudt. Als je niet zeker bent van jezelf, wil je misschien nog steeds leiding geven, maar je hebt geen idee waar je naartoe gaat en anderen zullen dan je ideeën, overtuigingen, methoden of levensstijl afwijzen. Zodra u stopt met het zoeken naar goedkeuring van anderen, krijgt u een scherp gevoel voor richting en kunt u een zinvolle leiderschapsrol aanvaarden.

Herken je talenten en gebruik ze vrijelijk, zonder afbreuk te doen aan je individualiteit. Volg je drijvende kracht - je WIL - je gevoelens, zintuigen en instincten. Wanneer u dit niveau van vertrouwen bereikt, zullen zich kansen voordoen die zullen leiden tot de erkenning en materiële en financiële beloningen die u wenst. Je hebt sterke persoonlijke behoeften, interesses en ambities en je moet je eigen overtuigingen volgen om ze te bereiken. Hoe kan een pionier anders opereren?

Anderen stellen je teleur als ze je passie niet delen. Er lijkt geen reden te zijn waarom ze je zo afkeuren. Je durft jezelf te zijn. Uw wil is sterk. Je krijgt dingen voor elkaar. Dus waarom accepteren ze je niet zoals je bent? Misschien moet je leren dat ieders behoeften, verlangens en bewustzijnsniveaus anders zijn. Welke interesses u misschien niet interesseren. Iedereen evolueert met verschillende snelheden en onder verschillende omstandigheden. Ieders persoonlijke aard is anders. Je bent meestal een prachtig voorbeeld van Vrije Wil, maar je moet anderen toestaan ​​te zijn wiezijzijn ook, en accepteren dat er geen vaste manieren zijn om te leven en te evolueren. Zodra je jezelf accepteert voor wie en wat je bent, kun je anderen leren over het belang vanhunindividualiteit enhunorigineel en onafhankelijk moeten zijn.

De mensheid is haar behoefte aan idolen en helden ontgroeid. We hebben in plaats daarvan waarheidsgetrouwe informatie nodig die mensen aanmoedigt om hun leven te leideneigenleeft. Je hebt veel te leren over zelfacceptatie, vastberadenheid, vrije wil, creativiteit en persoonlijke voldoening. Maar je kunt dit potentieel alleen vervullen door:wezenzelfaccepterend, onafhankelijk, creatief, tevreden met je eigen vooruitgang en enthousiast om nieuwe wegen in te slaan en de weg te banen voor anderen.

Je kunt je egocentrisme goed verbergen, maar het is er toch. Bij sommige mensen kan dit als een nadelige eigenschap worden beschouwd, maar bij jou is het natuurlijk en mooi als het in evenwicht is met aandacht voor anderen. Je moet het verschil leren tussen zelfacceptatie en egoïsme; egoïsme en zelfdeflatie; ongeduld en onverschilligheid; te geavanceerd en te ouderwets zijn; te rigide en te gemakkelijk.

Leren over het zelf betekent leren over EGO. Zonder ego kun je niet weten wie je bent. Degenen die zeggen dat we onze ego's moeten begraven om spiritueel 'heel' te zijn, vergeten dat om heel te zijn, het ego zijn juiste plaats moet krijgen en zijn juiste doel moet dienen. Het ego isdeelVan het geheel. We kunnen het niet ontkennen zonder een deel van onszelf te ontkennen. Je moet je persoonlijkheid leren balanceren tussen te veel en te weinig ego, zodat diepe betekenisvolle relaties en vrije creatieve expressie ervaren kunnen worden. Op deze manier kan je ego samen met de rest van jou evolueren.

Het is normaal dat je ego soms wild fluctueert. Zo leer je het in balans te houden. Wanneer je jezelf bent en je hart volgt, zullen het leven en de liefde gemakkelijk voor je stromen. Er ontstaan ​​problemen wanneer u uw gevoelens ontkent of overdrijft. Jezelf zijn betekent zijncomfortabelmet jezelf, precies zoals je bent.

Anderen zien je misschien als iemand die het beter zou kunnen doen als je jezelf maar een beetje harder zou pushen. Ze zijn zich meer bewust van uw rijke potentieel dan u. Ze kunnen je ware capaciteiten aanvoelen. Maar u geeft er de voorkeur aan uw leven op uw eigen voorwaarden te leven en wilt niet dat anderen uw doelen of agenda's bepalen. Je kunt koppig zijn. Maar in een crisis kun je iedereen verbazen, inclusief jezelf, terwijl je opstaat en efficiënt de dag redt.

Het is niet de bedoeling dat je de massa volgt. In plaats daarvan moet je je eigen waarheden vinden. Jouw rol is om origineel, creatief, invloedrijk entevreden. Het is jouw plek in het leven om alleen te staan ​​-vooruitvan de menigte – creëer je eigen vervullende realiteit terwijl je bezig bent.

Wees origineel, neem het initiatief in al je levenszaken en bevrijd je wil door niets over jezelf en hoe je je voelt te ontkennen. Zorg eerst voor je eigen behoeften, en je zult in staat zijn om voor anderen te zorgen wanneer dat nodig is - met een ongewone mate van mededogen, nederigheid en begrip.

Intentie is krachtige energie, vooral op het 1e levenspad. Als je intentie liefdevol is, zal liefde zich materialiseren. Je relaties moeten realistisch worden bekeken, omdat ze alleen zullen floreren met degenen wiens ego al in evenwicht is; degenen wiens bedoeling het is om hun ego in evenwicht te brengen; degenen die uw creatieve en pioniersgeest waarderen en aanmoedigen; en degenen wiens doelbewustheid net zo sterk is als de jouwe. Je bent een sterk ambitieus persoon die zich aangetrokken voelt tot de kracht en ambitie van anderen. Door van je medereizigers te houden zoals je wilt dat ze van jou houden, zal de liefde overvloedig stromen.

HET 55 POTENTIEEL

(Als je geboren bent op 22 november, in een 22/4 jaar)

55 is de meest evenwichtige vorm van 10, en 1+0=1.

Het feit dat je 1 Levenspad is afgeleid van de MASTER NUMBER 55 brengt ongewone en dynamische energie in je leven. 55 geeft u het vermogen om efficiënt met veranderingen om te gaan, vooral wanneer deze onverwacht en plotseling zijn. Je hebt het vermogen om kalm te blijven in chaotische situaties en om rationeel te denken terwijl anderen om je heen in paniek raken of gaan ontkennen.

Je bent ook in staat om te onderscheiden wat een bepaalde situatie het meest nodig heeft, en vervolgens de noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen. Dit is een enorm talent dat zich in de loop der jaren kan ontwikkelen tot grootschalige ondernemingen waar vele anderen bij betrokken zijn.

Zowel 1 als 5 duiden op sterke verandering, maar er is een verschil tussen de twee. 5 brengt plotseling verandering, terwijl 1 verandering brengt door geleidelijke vooruitgang. 5 is het getal van vrijheid. 1 is het getal van onafhankelijkheid. 5 maakt iemand bewust van zijn fysieke aanwezigheid onder andere, en 1 evolueert voorbij louter egoïsme naar zelfbewustzijn en een sterke waardering voor anderen.

10 brengt dingen naar een nieuw niveau. 10 is de ‘volgende stap’. 10 is het aantal innovatieve ideeën die de wereld op de een of andere manier kunnen veranderen. Er zijn slechts 9 getallen in het numerieke spectrum. en 10 brengt ons weer terug naar 1 (1+0=1), maar met het voordeel van wat we hebben geleerd van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9.

55 brengt vaak zaken tot wasdom die ooit als onmogelijk of ‘vóór hun tijd’ werden beschouwd. 55 dwingt 1 los te laten waar het zich aan vastklampt, zodat de natuurlijke vrije stroom van het leven kan worden ervaren. Van daaruit kan het grotere potentieel van het leven beter worden gewaardeerd.

Als er nieuwe ideeën bij je opkomen, kun je enorme bewustzijnsverschuivingen ervaren, maar verwar dit niet met inconsistentie. 55 is de energie van echte innovatie, om dingen op een substantiële manier naar de 'volgende fase' te brengen en oude barrières te doorbreken tot iets unieks, origineels, functioneels en duurzaams.

55 breekt met traditie en gedijt op diversiteit, het andere, het ongewone en het onverwachte. In feite is het op zich ongebruikelijk om het 55/10/1 Bestemmingspadnummer te hebben. Het is afgeleid van geboren zijn op 22 november in een 22 jaar. Het niveau van meester-energie die in dit geval betrokken is, is vaak te veel om te hanteren en kan leiden tot regelrecht egoïsme en gebrek aan bezorgdheid voor het welzijn of de rechten van anderen. 1 is het getal van EGO, en wanneer 1 is afgeleid van 55, kan ego je belangrijkste uitdaging zijn. Geboren worden in 3 meestervibraties (dag 22, maand 11 en jaar 22) is geen eenvoudige zaak.

Als je eenmaal balans hebt gevonden in je ego (je zelfgevoel), stelt 55 je in staat een wereldburger te zijn en comfortabel te passen waar je je ook bevindt. Het stelt je in staat om de principes van gelijkheid tussen mensen te begrijpen en waarom dit de sleutel is tot evenwicht op aarde. 55 is een uiterst vruchtbare en seksuele vibratie die ongewone kinderen en concepten kan baren. 55/10/1 heeft het vermogen om het onverwachte of 'ongedaan te maken' tot leven te brengen!